Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 9

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 samen het hechten van waarde aan de aldaar aanwezige Men

zou dan in

geen

attestatiën

loopen,

dat

de

die

gedeeltelijk

moeten thans

opvragen,

in

gebruik

registers.

zuiver geachte ^kerken* stellig omdat

het

wel eens zóó kon

zijnde boeken mede overgingen

naar de doleerende kerk; en als die kerken zich vroeger i n ongeveer gelijken

toestand

bevonden, hadden de chr. gereformeerden,

die er

uit gingen, zulks (naar het doleerend systeem) ook niet moeten doen. Het

opvragen van attestatiën staat dus i n dadelijk verband met de

vraag

of kerken, die i n zulk een onschriftuurlijke organisatie leef-

den

als

als

kerk

valsch

de

Hervormde

gemeenten

onwaar,

o n z u i v e r , tot

zijn.

Deze

vraag

sedert 1816, niet even daarom

zal dadelijk

in zekeren ter

graad

tafel komen bij de

onderhandeling tusschen de doleerende en de chr. geref. kerken. Voor de toekomst is hiermede niets beslist. Gelijk toch eene kerk vau

zuiver

onzuiver

en van waar

valsch

kan worden, zoo

dit is ook moeieiijk indien men zoo voortdurend het p o t e n t i e e l e van de kerk in zijn redeneering opneemt. Zoo zegt dat blad in hetzelfde nr., waarin het tot dank wil opwekken, indien wij slechts één derde deel van de synodale „kerken" terug krijgen, dat is indien er in 500 a 600 kerken nog „een spruit uit den wortel schiet", — tevens in een ander artikel, „dat er tusschen de 40 thans vrij geworden doleerende kerken en de overige 1200 (let wel, niet 500 a 550, maar 1 2 0 0) kerken nog evenzoo als vroeger de oorspronkelijke en historische levensbanden bestaan, ja des te krachtiger werken." Zulk een trant van spreken zou verwarring kunnen veroorzaken, meenen wij. Met Rome hebben wij nog veel ouder oorspronkelijke en historische banden. Toch erkent geen gereformeerde enkele ambtsdragers in de Roomsche kerk, al zonden zij het ook persoonlijk in zeer belangrijke onderdeelen deibelijdenis met ons eens zijn. De H e r a u t heeft dan ook blijkbaar gevoeld, dat zulk een subjectieve maatstaf op den duur niet te gebruiken was, want de Redactie voegde er bij, dat de Herv. kerkeraad in een gemeente als b.v. de Arnhemsche slechts moet erkend worden „tot er blijke, dat het College als zoodanig zich tegen de zake Gods stelt." Zie, daar hebt ge het nu. In dat „tot zoo lang" zit het subjectieve. De een zal zeggen „het is a l l a n g gebleken", de ander „het blijkt n u, want de kerkeraad toont in niets hare gemeenschap met de doleerenden", en een derde: „het moet nog blijken uit het een of ander kerkeraadsbesluit". Als er toch van de 1345 Herv. kerken 500 a 800 „niet mede geteld mogen worden", wie verzekert mij dan, dat de Arnhemsche b.v. daar niet onder behoort'?

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's