Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 16

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

17 Tot dezelfde ontnuchtering kwamen na de vervolging der „besturen" i n 1886 reeds v e l e n en deden daarom, zij het ook met verschil van vorm, denzelfden stap. N u zou men zoo gedacht hebben, daar moesten alle chr. gereformeerde belijders uitermate over verheugd zijn. Altijd hadden zij den gereformeerden i n het Genootschap voorgehouden: wij dringen u n i e t om tot ons te komen, maar wij eischen alleen van u, en wel i n 's Heereu Naam, dat ge u w p l i c h t zult doen, nat ge g e t r o u w zult zijn. Thans k w a m trouwheid.

het aanvankelijk tot die plichtsvervulling en ge-

Is het nu w é l ? Is men nu b e v r e d i g d met die getrouwen? Och, de doleerenden weten het wel beter. o, E r zijn zeer waardeerende woorden geschreven. Door Prof. Brummelkamp zijn vele eere-diploma's toegekend. Prof. V a n V e l z e n toonde zich niet minder verblijd. De rectorale oratie van Prof. Wielenga (over „Doleerende Kerken") getuigde van hartelijke i n genomenheid. E n reeds vroeger toonde Prof. Bavinck hooge achting voor het streven der ge eformeerde belijders te koesteren. i(Zie de „ V r i j e K e r k " , jaargang 1883, December-nr). Maar tocb, als we zien op h e t v o l k , op hetgeen er al zoo openbaar wordt uit het g e h e e l der chr. geref. kerken, dan zijn wij bij oogenblikken geneigd te zuchten: n e e n , er moet nog h e e l w a t gebeuren, eer deze twee stroomingen i n één bedding zijn saamgevloeid.

E n hoe is het •Geven zij het nu ssij er nu rond doen en hetzelfde

aan de andere zijde, onder de d o l e e r e n d e n ? den chr. geref. broederen g e w o n n e n ? Komen voor uit, dat zij eigenlijk i n den grond hetzelfde beoogen als de „gescheidenen" van 1834?

Hierbij vragen wij niet alleen wat er i n de H e r a u t staat, maar •ook wat er omgaat onder het g r o s der doleerenden. E n dan werd het ons maar al te duidelijk, dat vele doleerenden nog zeer weinig betrekking gevoelen op het gezelschap der gescheidenen. Het is waar, 2

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's