Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 36

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJSCHRIFT.

De heer Prof. H . de Coek te Kampen bezorgde ons enkele dagen geleden een vrij belangrijke brochure, getiteld: D e Chr. Geref. Kerk en de Nederd. Geref. kerken (Doleerenden) i n hunne overeenstemming en in hun verschil" ;/

Tot tweemaal toe en met groote belangstelling lazen wij dit geschrift. Het onderwerp op zichzelf trok ons zeer aan, en wat Prof. De Cock schrijft, is gemeenlijk zoo helder gesteld als men slechts verlangen kan. Maar toch kunnen wij met den inhoud van het stuk, gelijk het daar voor ons ligt, moeielijk onze sympathie betuigen. . W e l ontkennen we niet, dat de geëerde Schrijver een stuk w a a r h e i d i n het licht gesteld heeft, wel geven wü gaarne toe, dat hij i n eenige opzichten logisch cn kerkrechtelijk g e 1 ij k heeft. Maar door dat betere deel heen is ook heel wat anders gemengd, hetwelk wij n i e t kunnen beamen. Prof. De Cock trekt o. i . de consequenties hier en daar t e v e r , en — wat ons ook pijnlijk aandeed, hij i n s i n u e e r d e te veel, waardoor ons de veronderstelling gewettigd schijnt, dat hij min of meer door t e g e n z i n bij het stellen van zijn geschrift gedreven werd ). z

Zoo zegt hij op blz. 4 uitdrukkelijk, dat de eerste doleerende gemeente ontstond door de weigering van den begeerden candidaat ') Uitgave van G. J. Reits, te Groningen. ) Opmerkelijk is, dat in deze verhandeling geheel dezelfde t o o n heerseht als in de feestrede, waarmede cle Schr. het 25jarig bestaan der Theol. School te Kampen herdacht, en waarin hij evenals hier uiting geeft aan een zeker pijnlijk gevoel over ondervonden miskenning (Zie blz. 26). 2

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's