Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 56

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 56

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

61 E n nu heeft Prof. De Cock het volste recht om tegenover Dr. Bavinck of tegen Dr. Kuyper te dissentieeren, maar het is ons dan toch duidelijk geworden, dat

men niet

„doleerend" behoeft te wezen en dat het

nog geen liefdeloosheid omtrent de christelijke gereformeerden

ver-

raadt, indien men eenige gevolgtrekkingen van Prof. De Cock als onaannemelijk afwijst. Doch dit niet alleen. Daar wij ook vreezen — en met g r o n d , wegens opgedane particuliere ervaring, — dat vele volgelingen van Prof. De Cock zelfs heel wat verder zullen gaan dan hij zelf, veroorloven wij ons aan het eind van deze repliek nog een ernstig woord. Niet als zou Prof. De Cock persoonlijk van ons vermaningen no^dig hebben.

Zijn wijsheid en ondervinding, die wij eerbiedigen, manen

ons

bedachtzaamheid

tot

en kalmte, ja, zouden ons bijna doen

zwijgen. Maar waar wij schromen hem, meerdere i s , p e r s o o n l i j k vriendelijker zijne

aan

die in zooveel opzichten onze

te sporen tot het volgen van de

neigingen, die —- wij vertrouwen het vastelijk — i n

ziel aanwezig zijn, zij het ons althans gegund een nederige

waarschuwing te richten tot de meer jeugdige broederen, die hem op dit wederstrevig pad zouden willen vooruitloopen '). Met al den drang

dien de liefde tot de Vaderlandsche kerk i n

ons hart kan verwekken, zouden wij hun willen toeroepen : is hij zulk een getrouw zoon van de Scheiding, dat hij, ofschoon zijn hoogere studiën, zooals later bleek, gaarne willende voortzetten, niettemin het professoraat aan de Vrije Universiteit afsloeg. Bovendien, Dr. Bavinck heeft aan het slot van zijn meergemeld schrijven den wensch geuit, dat zijn opmerkingen „ook iets zouden bijdragen tot vereenvoudiging en bezadigde beoordeeling van het .zeker zeer gewichtige verschil." *) Hoe ver de verdenking bij enkelen gaat, bleek öns o. a. uit een ingezonden stuk van H. Cr. in de B a z u i n van 4 Pebr. jl. Na de zonderlinge bewering neergeschreven te hebben, dat de pennestrijd tusschen Prof. Wielenga en den H e r a u t-Redacteur, in verband met het*50jarig Jubilaeum der chr. geref. kerk, wel het middel zou geweest zijn tot de tegenwoordige beweging, voegde hij hieraan nog toe, dat in dit debat het zeggen van den Heraut-Redacteur: „uw beschuldigingen raken onze consciëntie niet", bewees dat de kogels g e t r o f f e n had den. (Wij cursixeeren).

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's