Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 49

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 49

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

54 „Vóór 50 jaren te U l r u m , te Do veren en thans te Leiderdorp en te Amsterdam of waar ook was of is d e vraag waarover het liep en loopt geene andere dan die over de leer". Het zit ook niet i n de keuze van kerkregeering. B e i d e partijen wenschen alleen naar Gods Woord en de belijdenis te leven. E n evenmin i n het d o e l , dat' men met zulk een kerkinrichting beoogt. A a n b e i d e kanten wenscht men Gods eere en het heil van arme zondaren te bevorderen. Zoo blijven dan alleen de beschouwing en de methode over. De b e s c h o u w i n g betreft den eigen toestand, waarin de doleerenden kerkelijk geraakten. De m e t h o d e gaat over de beste wijze, waarop men de belijders, die nu nog i n de s y n o d a l e banden beklemd zitten, daaruit los zal krijgen. Moesten wij het verschil van methode tusschen D r . Kuyper en Prof. De Cock uitdrukken i n termen, aan het gebied der lichamelijke geneeskunde ontleend, wij zouden zeggen, dat Dr. Kuyper ijveriger allopaath is, en daarentegen Prof. De Cock meer naar de hoïnoeöpatische geneesmethode overhelt; want D r . Kuyper, als hij eenmaal een zeker ziekteverschijnsel i n het kerkelijk leven heeft ontdekt, wendt schier al zijne kracht aan om die bepaald aangewezen krankheid te verdrijven, zelfs op gevaar af, dat ze i n anderen vorm en op een andere plaats van het kerkelijk lichaam zal uitbreken. Zoo b.v. met zijn verzet tegen de hiërarchie, waardoor het kerkv e r b a n d op den duur zou kunnen gaan 1 ij d e n. Prof. De Cock echter schijnt den „Hervormden" zulke sterke middelen niet te willen toedienen. Hij wil, als wij hem goed begrijpen, zich minder met hen bemoeien, meer alles aan den natuurlijken loop overlaten, en op hen toepassen Openb. 22 : 11 : „Die onrecht doe, dat hij nog onrecht doe, en die vuil is, dat hij nog vuil worde, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde!" Betrof dit verschil van geneesmethode nu den arbeid aan de patiënten i n h u i s , natuurlijk, dan zou samenwerking tusschen die beide i n één kerkverband niet wel mogelijk zijn. Maar immers, dat is

1

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 49

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's