Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 30

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 30

met een bijschrift (handelende over Prof. H. de Cock's aanverwante brochure)

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

31 gevaar

de verkregen vrijheid

te misbruiken (Gal. 5 : 13) en

de

eischen, aan het juk van Christus verbonden, te verzaken. I. é. w. de gemeenten, die uittraden, moeten opnieuw g e c o n s o l i d e e r d worden. De voorgangers hebben er onbegrijpelijk veel te doen.

E n wel mogen zij zich gedurig om hulp wenden tot den

Koning der kerk, opdat zij bewaard blijven zoowel voor overmoed als voor moedeloosheid, zoowel voor miskenning van anderen als voor het ontzien van anderen, zoowel voor labadisme als voor wereldsche ontwijding van hunne gemeenten.

Hoe nu echter de bestaande verschillen ook verklaard worden, dit is zeker, dat zij b e s t a a n . E n achten het zeer verkeerd, dat men, gelijk menigeen doet, maar aldoor redeneert alsof het enkel o p z e t ( s p e c u l a t i e , n a i j v e r en wij weten niet wat al meer) ware, die de twee kerkreeksen voor het oogenblik van elkaar verwijderd houdt. Met zulke verdenkingen, mannen broeders, geraakt men n o o i t tot vereeniging. Zoo ergens, dan geldt ook hier: t o u t s a v o i r c' e s t . t o u t pardonner. De bestaande afstand is geen raadsel, maar een natuurlijk gevolg van den loop der geschiedenis i n de laatste halve eeuw. . • ;

Dit wel i n te zien kan veel bijdragen tot tempering der gemoederen, en alzoo tot toenadering en onderhandeling voorbereiden. Worden de doleerende kerken gezegend, gelijk de Heere nu al meer dan vjjftig jaren de chr. gereformeerden geleid en gesterkt heeft, dan k a n , dunkt ons, het sameng r o e i e n van deze twee groepen niet uitblijven. E n dit zal vrij wat meer winst aanbrengen dan dat men ze thans kunstmatig gaat s a m e n b i n d e n . Worde dus door ieder alles vermeden, wat dien sameng r o e i kan belemmeren. Want hiervan houden wij ons vastelijk overtuigd, ook op grond van Gods Woord, dat de doleerenden en de chr. gereformeerden een zeer zegenrijken invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Vereenigd zouden zij sterk zijn; gesplitst ontstaat er tusschen hen licht een vleeschelijke naijver.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's

Tweeërlei physiognomie of de verhouding tusschen de christelijke gereformeerden en de doleerende gereformeerden - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 april 1887

Brochures (TUA) | 58 Pagina's