Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 10

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 Het komt in betrekking tot het verkrijgen eener zichtbare kerk op hetzelfde neer. Het brengt bijeen. Beide doet ons komen, en ook alleen komen in het land der belofte, van het Woord en van het bevel des Heeren. Een principieel verschil tusschcn onze Afscheiding en de Doleantie zie ik niet. Maar, dat van de toepassing der aangenomen en beleden beginselen a l l e s afhangt, hebben ons het „rechtens" en „feitelijk" der zoogenaamd Herv. Kerk reeds zoo vele jaren geleerd. Van tweeën éen dus! U afscheiden van hen, die met U God niet willen dienen overeenkomstig Zijn Woord, of hen, die dat niet willen, van U afzonderen, roepen wij met alle vrijmoedigheid en met al wat in ons is den broederen toe. Zegt, o zegt, gij leiders onder de broederen, dat de kinderen Israëls voorttrekken. Zoolang gij die duizenden, waarvan gij wel gesproken hebt, maar die met ons en met u niet willen optrekken, die metterdaad en in der waarheid Jezus niet als Koning van Zijne kerk huldigen; die met ons en met u God niot willen dienen naar Zijn Woord, als leden uwer gemeenten blijft beschouwen, hebt Gij ook geene gemeenten, die zich n a a r den aard en het wezen v a n C h r i s t u s ' K e r k openbareu en optreden. De ongeloovigen en goddeloozen toch, de duizenden onder die duizenden, die helaas alles verwerpen en zonder God en Zijn dienst leven, mogen wij niet als leden van Christus' Kerk beschouwen of blijven beschouwen; dat mogen we niet, al is het ook waar dat zij, — j u i s t omdat er geen tucht was, dus wederrechtelijk — gedoopt zijn. Wij moeten, gelijk de Apostolische kerk en de kerken der hervorming in zeer vele landen deden, na herhaalde en dringende oproeping om mee uit te trekken, ons van hen afzonderen en voorttrekken al is het zonder buidel en male, öf hen van ons scheiden door persoonlijke behandeling. Ja ik ga verder en zeg, wij mogen daarbij niet subjectief, maar moeten objectief handelen, en daarom ons als gemeente des H e e r e n afzonderen van elk en een iegelijk, die Christus' koningschap publiek en voortdurend verloochent, door menschelijke geboden met terzijdestelling van de Zijne te gehoorzamen. Willen nu de doleerende broederen, zelfs bij gelegenheid van

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's