Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 3

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 3

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

O, hoe menigmaal hoorden we, toen we nog kinderen waren, onze oude vromen in hunne gebeden den Heere vragen en smeeken, om de vervulling van het woord der belofte: „Efraïm z a 1 Juda niet benijden, en Juda z a l Efraïm niet benauwen." In die gebeden kwam zoo uit. dat het „Manasse eet Efraïm en Efraïm Mannasse, en zij zullen te zamen tegen Juda zijn" hun zooveel weedom en smart des harten veroorzaakte. Schier altijd lieten zij dan ook hunne begeerten gevoelen, ja met diep gevoel, en innig en heilig verlangen spraken zij voor God de begeerten uit, het nog te mogen beleven, dat de verstrooiden uit Juda vergaderd werden, de nijd van Efraïm mocht wijken en de tegenpartijders van Juda mochten uitgeroeid worden. Hot was daarbij of zij het soms geloofden, dat zij althans nog iets van de vervulling dier beloften beleven zouden. Geen wonder; de Heere toch is een hoorder en verhoorder van de gebeden Zijns volks. Ja, Hij heeft die gebeden verhoord en dat geloof niet beschaamd; immers dikwerf dachten althans velen hunner daarbij aan hen, die in '69 vereenigd zijn; en daar Hij bij vernieuwing verstrooiden vergadert, is er alle reden te gelooven, dat Hij ze nog weer rijker vervullen wil. Want dat de vereeniging der Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en der Christelijke Gereformeerden door God gewild, mitsdien noodzakelijk is, zal wel geen christen, wiens hart op de rechte plaats is, tegenspreken. Immers het is zoo duidelijk uit de Heilige Schrift, dat de Heere wil, dat zelfs allen, die Jezus belijden en liefhebben, één zullen zijn. Zij allen zijn ééne kudde, onder den eenigen en eeuwigen Herder. Zij zijn saam dè gemeente, waarvan Hij, de Heere Jezus Christus, en Hij alleen, de Heere is. Vanwege den band des Geestes zijn zij een wonderbaar' en goddelijk geheel, één lichaam, waarvan Hij het sinds eeuwen verheerlijkte Hoofd is. 'Tegenover de wereld of het rijk des satans zijn zij het rijk van God en van Jezus Christus; het rijk, waarover Hij door den Yader van alle eeuwigheid als Konin? is srwaWH

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's