Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 19

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 gescheiden ten einde ons weer als kerk van Christus te kunnen openbaren. De verhouding tot „de ware" historische Kerk werd dus weer eene meer zuivere. Daarover nu giDg het oordeel der Regeering niet en kon het ook niet gaan; zij had destijds daar bemoeienis over noch verstand van; het was haar genoeg, indien maar eene andere naam aangenomen en erkenning gevraagd werd, teneinde de publiek-rechterlijke verhouding tot de zoogenaamde Herv. Kerk, met het oog op rechten en titels, officieel te regelen. Dat echter door daarin toe te geven het Koningschap van Christus verloochend i s , heb ik nooit kunnen inzien of gevoelen; wel, dat men, daartoe gedrongen en gedwongen, om gewichtige redenen afstand deed van hetgeen waar men niet minder dan anderen recht op had. Velen dier redenen bestaan thans niet en behoeven alzoo de Ned. Ger. Gemeenten (doleerende,) niet te leiden tot eene dergelijke handeling. Maar juist daarom past het hun niet, uit de hoogte over onze Jezus Christus voor het eenige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerke kennen: en het staat niemand toe, zich daarvan te scheiden. E n aangaande degenen, die van de K e r k zijn, die k a n men kennen uit de merkteekenen der Christenen, te weten uit het geloove, en wanneer zij, aangenomen hebbende den eenigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen ; den waren God en hunnen naaste lief hebben, niet afwijken, noch ter rechter-, noch ter linkerhand, en h u n vleesch kruisigende met zijne werken. Alzoo nochtans niet alsof daar nog geene groote zwakheid i n hen zij, maar zij strijden daartegen door den Geest alle de dagen huns levens : nemende gestadiglijk hunne toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heeren Jezus, i n denwelken zij vergevinge hunner zonden hebben door 't geloove i n H e m . Aangaande de valsche kerk, die schrijft zich en harer ordinantiën meer macht en autoriteit toe, dan den Woorde Gods, en w i l zich het j u k van Christus niet onderwerpen; zij bedient de Sacramenten niet, gelijk Christus i n zijn Woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt ; zij grond zich meer op de menschen, dan op Christus, zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het Woorde Gods en die haar bestraffen v a n hare gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's

Vereeniging van de Nederduitsch Gereformeerden (doleerende) en de Christelijke Gereformeerden - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1888

Brochures (TUA) | 24 Pagina's