Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformeeren, niet separeeren - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Reformeeren, niet separeeren - pagina 21

Een woord aan de voorstanders der Reformatie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

19 schrijvingen, waarmede Jesaja, Jeremia, Joël, Habakuk en anderen de gebreken van de Jeruzalemscke Kerk beweenen En evenwel hebben de profeten geene nieuwe Kerken opgericht of nieuwe altaren gebouwd Inderdaad, zoo zij gemeend hadden, dat zij daardoor eenigszins verontreinigd werden, zij zouden liever honderd dooden hebben willen sterven, dan zich daartoe te laten brengen. Niets hield hen derhalve van scheuring t e r u g , dan de begeerte om de eenigheid te bewaren;" indien tegenstanders, zeg ik, zich daarop beriepen, was het niet geoorloofd, want het was een andere toestand (en dat was zoo I) doch zelf gebruikte men allerlei schriftwoord des O. T. (of daaruit aangehaald in N. T.) om de scheiding als dadelijken eisch van 's Heeren woord voor te stellen en ging dan bovengenoemde gelykstelling maken. In de „Bazuin" van 8 Febr. schrijft de heer De Cock n o g : „Die b. v. de Roomsche kerk de apostolische noemt, vergist zich, dewijl deze kerk de leer der apostelen verlaten heeft. En evenzeer vergist hij zich, die de Ned. Herv. kerk de Gereformeerde noemt." De doleerenden maakten eenig onderscheid tusschen de eene plaatselijke kerk en de andere, omdat zy erkenden, dat het Koninklijk besluit van 1816 niet het eigenaardig wezen der kerk had opgeheven noch het recht der plaatselijke kerk had vernietigd. Dit verschil beheerscht natuurlijk de verschillende wijze van handelen by Chr. Gereformeerden en Ned.-Gereformeerden. De doleerenden passen artikel 29 wel toe op vele JcerJcen, terwijl ze op anderen dit niet doen, doch ook zij laten krachtens het collegiaal stelsel, zulke tamelijk zuivere kerken niet vry uit gaan en oordeelen, dat wegens het verkeerde kerkverband, dat karakters bederft, in zulke kerken (in Utrecht, Oldebroek en Reitsum b. v.) evenzeer methode twee moet worden toegepast instede van methode één Evenwel wordt bij slechts weinige doleerenden dit verschil in 't oog gehouden, en hoorde ik, door een beroemd prediker bij een Ned. Ger. Kerk, de Ned. Herv. Kerk als Babel voorstellen ; vele leden hebben dit onderscheid niet in 't oog g e v a t ; zij spreken van „aansluiten" en „van iemand, die bij ons hoort" en vragen of daar ook al een doleerende kerk is „gesticht" enz. De meesten passen art, 29 toe op de Herv. Kerk in haar geheel, en zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Reformeeren, niet separeeren - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's