Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformeeren, niet separeeren - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Reformeeren, niet separeeren - pagina 10

Een woord aan de voorstanders der Reformatie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

eerbiedigen, onderstond de Synodale partij het nu, om plotseling en met veel misbaar, en onder het schandelijkst marktgeschreeuw van „kas en kist meenemen!", het hebben van eene andere beschouwing over de Kerkelijke verhoudingen te gaan stempelen tot misdaad. Het geheele verschil tusschen de Gereformeerden in de Ned. Herv. Kerk, zooals die sinds 1816 bestaat, en de doleerenden is dus: „het hebben van eene andere beschouwing over de Kerkelijke verhoudingen". Verder staat n o g : „Om niets anders zijn de vervolgde predikanten aangevallen, van niets anders zijn ze beticht; niets anders is in hen kunnen gevonden geworden, dan dat ZQ eene andere zienswijze toaren toegedaan over de historie en den rechtstoestand der Kerken." Verschil van „beschouwing" en „zienswijze". Niet principieel verschil ? ! Wel neen ! Maar dat schreef Dr. Kuyper toen, denkt ge mogelijk, om het volk te luider te doen roepen over het onrecht (!) den geschorsten aangedaan ; later werd het wel anders en waren allen, die niet in deze reformatie meêgingen, ongehoorzaam aan hun wettigen Koning, oproermakers, leden van of dienaars in een valsche kerk enz.. . . Vele van die laatste forsche uitdrukkingen kunnen we laten voor hetgeen ze zijn ; misschien heeft een enkele ze gebruikt om effect te sorteeren, meenende dat de zaak werkelijk zóó stond ; doch deze laatste worden terecht gewezen, door het boven aangehaalde van Dr. Kuyper en nader door 't geen die Hoogleeraar gesproken heeft op de Synode te Kampen. Daar toch *) sprak hij „over drie verschillende wijzen van reformatie ; 1. der kerk in de kerk, 2. door doleantie en 3. door scheiding. Geen dier drie is echter absoluut. Zij loopen hier en daar in elkander over. De eerste, de Erasmiaansche, liep dood. Ons verschil van methode ligt in de twee laatste. Dit moet in elkander gedragen worden" f). Dat komt dus overeen met wat in de Concept-acte staat „dat beider uiteenloopende zienswijze over den modus quo te rekenen is tot die dingen die men in elkander dragen zal." 't Geding loopt dus over verschil van zienswijze, eenerzyds met *) Zie Bazuin van 29 Jan. 89. t ) (Of we n u straks een duidelijke ouderscheiding krijgen tusschen eene formeele en principiëele methode, kan ik u nog niet zeggen.)

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Reformeeren, niet separeeren - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's