Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformeeren, niet separeeren - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Reformeeren, niet separeeren - pagina 18

Een woord aan de voorstanders der Reformatie

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

16 erkennende in de Herv. kerk, niettegenstaande 't geen in 1816 was geschied, de voortzetting der Nederduitsch Ger. kerken, bleven ze zoo lang mogelijk strijden tegen het kerkbestuur en liun strijd tvas bewijs (ook mede voor Dr. Kuyper tot '86) dat ze uitgingen van Gods Woord en daarom tegenstand boden tegen tv at niet naar dat Woord en dat Woord alleen was. Het pastte dus niet op die mannen: „zij gehoorzamen menschen meer dan Gode" ; omdat ze dien, die alleen te vreezen is, begeerden te dienen in zijn kerk, streden ze zoo lange jaren en velen stierven op het slagveld in de blydschap des geloofs. W a r e het anders, zij zouden zich stil gehouden hebben. En evenmin is het nu van toepassing op degenen, die de reformatie voorstaan en zoeken naar de wijze dezer mannen. Als Wilhelm Parkin *) spreekt over de ergernissen uit de gebreken der kerk dan zegt hij : „ 2. Bemerkt hoe dat Christus en zijne apostelen haar gedragen hebben tegen de Joodsche Kei-k, welke in hare tijden ongetwijfeld zeer verdorven was; want het ambt en de plaatse des Hoogepriesters wierd gekocht en verkocht, en die was door de eergierigheid en geldzucht nu eene jaarlijksche bediening geworden. J a daar waren twee Hoogepriesters op eenen tijd, al hetwelk geschiedde tegen Gods bevel. Voorts de Schriftgeleerden en Farizeën, die de leeraars derzelver Kerke waren, dwaalden in sommige grondstukken der leer, leerende de rechtvaardigheid door de werken. Daarenboven verdorven ze grootelijks de wet Gods, zoo door hare leer als door hare inzettingen. En de t e m pel was een moordkuil geworden. Nogthans, dit alles niettegenstaande, en scheide hem Christus van die kerke niet af noch hij en leerde zijne discipelen dat ook niet doen : maar was tegenwoordig bij hare offeranden en in hare vergaderingen en hield zijn Pascha met haar. Zoo deden ook zijne apostelen, totdat zij zagen dat zij uit hardnekkigheid en quaatwilligheid verstieten de genade Gods, die haar in de bediening des Evangeliums wierd aangeboden. Nu, haar voorbeeld moet ons leeren, dat zoo lang als onze kerk Christum houdt, wij dezelve schuldig zijn te achten

*) Eene godzalige uitlegging der predicatie Christi op den Berg.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Reformeeren, niet separeeren - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1889

Brochures (TUA) | 51 Pagina's