Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 18

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

gische professoren werd echter anders besloten. Daar werd namelijk een formulier samengesteld en goedgekeurd, „naar 'twelk de professoren der heilige theologie, de regenten en onderregenten der theologische collegiën, de belijdenis, den Catechismus en de verklaringen der Synode" moesten onderteekenen, „om in deze onderteekening sommiger verkeerde uitvluchten voor te komen". In dit formulier wordt eerst beloofd, de leer, in Confessie, Catechismus en Canones vervat enals overeenkomstig Gods Woord verklaard, „naarstiglijk te leeren en getrouwelijk voor te staan, zonder iets tegen die leer, openlijk of heimelijk, direct of indirect, te zullen leeren of schrijven"; voorts de verwerping der dwalingen, „daartegen strijdende, met name ook die in de voorzeide Synode veroordeeld zijn, en de genegenheid om ze te wederleggen, daartegen te stellen en allen arbeid aan te wenden om dezelve uit de kerken te weren". „Doch zoo het naderhand mogelijk mocht gebeuren", zoo eindigt het formulier, „dat wij tegen deze leer óf verscheidene consideratiën óf gevoelens mochten hebben, beloven wij, dat wij hetzelve noch openlijk, noch heimelijk zullen voorstellen, leeren of verdedigen, hetzij met predikatiën, hetzij met schriften, maar dat wij hetzelve alvorens en met orde der Provinciale Synode, waaronder wij behooren, of derzelver gedeputeerden,' ten volle zullen openbaren, opdat zulk gevoelen in de voorzeide Synode volkomenlijk mag onderzocht worden; bereid zijnde onszelven aan het oordeel der Synode voornoemd te allen tijd gewilliglijk te onderwerpen, op straffe, dat wij, hiertegen doende, van de Synode gecensureerd zullen worden. En indien de Synode te eeniger tijd, om gewichtige redenen van argwaan, om de eenigheid en zuiverheid der leer te behouden, zou mogen goedvinden, ons op te vorderen tot nader verklaring van ons gevoelen over eenig artikel der voorzeide belijdenis, Catechismus of verklaring der Synode, zoo beloven wij ook mits dezen, dat wij daartoe te allen tijd willig bereid zullen wezen, op straffe als boven; behoudens nochtans het recht van appél, in geval wij door de sententie der Synode meenen bezwaard te zijn, gedurende welken tijd van appèl wij ons met het besluit en uitspraak der Provinciale Synode tevreden zullen houden." Wat de hoogeschool te Leiden betreft, in 1621 begon de Zuid-Hollandsche Synode, onder wier ressort zij behoorde, uitvoering aan bovengenoemd besluit vandeSynodevanDordttegeven. Zij besloot: „Naardien ook de professoren der theologie en regenten en sub-regenten gehouden zijn te onderteekenen de Nederlandsche Confessie, Catechismus en Synodale Regels, volgens de laatste Synode gesteld, zoo zal ook de kerk van

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's