Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 41

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 41

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

39 b a r m h a r t i g h e i d jegens den broeder en de liefde tot de Gemeente volstrekt ambtelijke roeping; d i e ook medebrengt het e i=chen den als »en s t r e k k i n g van den ban moet heel de pente h e t ambt aller geloovigen uitoefenen in h e t afstooten van 0 hardnekkige , opdat hij beschaamd worde en het harde hart onder 1 algemeen vonnis bezwijke. 2 Thess. 3 : 14. „Indien iemand ons Woord door dezen brief geschreven, niet gehoorzaam is, teekent dien vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde; e n houdt F n j e t a is een vijand, maar vermaant hem als een broeder." Ook omgekeerd heeft de geloovige de macht, de boetvaardigen i n de «meenschap weêr aan te nemen. 2 Gor. 2 : 6—10. Ik weet treurige voorbeelden van verloochening door geloovigen van ket hard doch stellig gebod des Heeren: Hij zij u als een heiden en tollenaar! Wanneer ambtsdragers en leden omtrent iemand, die — onder den ban liggende — plotseling stierf, durven publiceeren „Hij juicht voor den troon dan is dat een le stuitende verkrachting van bet ambt aller geloovigen. O , kome er toch alom ernst in zake de tocht, allereerst krachtens het ambt aller geloovigen! Niets is onBisbaarder voor een gezond kerkelijk leven. (Vgl. nog Galaten 6 : 1 T.V. Hebr. 3 : 12, 13. Matt. 1 8 : 15 v.v.) III. Ten laatste heeft het ambt aller geloovigen zich te kwijten in zake den priesterlijken arbeid: in het medebidden met den Dienaar des Woords; in het gebed voor de te doopen en gedoopte kinderkens der fdoovigen; in de voorbiddingen als: voor de overheden, om arbeiders in den wijngaard des Heeren, voor kranken en ellendigen, voor toid en volk, enz. Verder in de bediening Zijner goederen ten bate •Ier kerk en der armen. „Ieder lidmaat heeft te zorgen, dat het Schaam van Christus sap en bloed hebbe om orgaan te kunnen zijn de barmhartigheid Christi." Een belangrijk deel van de openlijke pdsdienstoefening is de uitreiking der liefdegaven. Die dit niet beberooft zich van een zegen. Hoe menigeen zingt God ter eere , • t t bespot God in de „liefdegave", die hij ondertusschen Gode ten ^ biedt. O, dan mag de Heere wel klagen: „dit volk nadert tot 8 met de lippen , doch houdt het hart verre van Mij; doe het getier r Aderen uit Mijne ooren weg; uw gebed is Mij een gruwel."

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's