Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 32

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 32

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

26sten Maart 16.36 plaats, waarbij de stadssecretaris en professor Antonius Aemilius de wijdingsredenen hielden. De hoogleeraren waren over vier faculteiten verdeeld, namelijk de theologische, de juridische, de medische en de philosophisch-literarische. Aan Utrechts hoogeschool hebben heel wat mannen van talent als hoogleeraren hunne gaven gewijd aan de vorming van predikanten, advocaten, wijsgeeren, doctoren en letterkundigen. Zij werden door de vroedschap van Utrecht benoemd, in den tijd van prins Willem I V met zijne voorkennis en autorisatie Slechts enkelen hunner willen wij noemen. In de faculteit der theologie staat Gijsbertus Voetius vooraan en achter hem Meinardus Schotanus, Carolus Dematius, Essenius, Joh. Hoornbeek, Petrus van Maastricht, Melchior Leydecker, H. Witsius, Alex. Roüll, "W. van Irhoven, Gijsbert Bonnet, Lampe, H. Rooyaards, Ysbr. v. Hamelsveld, Jodocus Heringa. In do faculteit der rechten hebben gebloeid: Bern. Schotanus, Moreelse, Abr. deAVijckorsloot, Joannes Voet, Gerardus Noodt, Heinrich Cocceji, M. Tydeman, Bondam. In do medische faculteit vindon wij do vermaarde namen van Ysbrand van Diernerbroeck, Regius, Jos. Sorrurior, Joh. Oosterdijk Schacht, M. en J. van Geuns, J. Bleuland. Eindelijk mag mot eero in de vierde faculteit der letteren on wijsbegeorto gowozon worden op mannen als H. Renerius, A. Songuerdius, P. Voetius, Joh. G. Graevius, David Millius, Petrus van Musschenbroek, Adr. Rooland, P. Wosseling. Als aan do andere universiteiten moesten de hoogleeraren belijdenis doen van den Gereformeerden godsdienst. Omtrent de vraag, of do theologische profossoren liet ondorteekeningsformulier van de Dordtscho Synode hobbon overgenomen, merkt do hoogleeraar Kist aan: „Te Utrecht schijnt de ondei'teekening, tijdens do oprichting dior hoogeschool in 1636, niot te zijn ingevoerd. Zij had or althans lator niet plaats. Men berustte namelijk in do onderteokoning, wolko bij hot vorkrijgen van don graad van doctor in do godgeleerdheid plaats had; men kon dit ook to eerder doen, daar deze graad door de hoogleeraren, bijna zonder uitzondering, eerst bij de aanvaarding van hot hoogloeraarsambt verkrogon werd." Do professoren genoten verscheidene privilegiën. Ook den studenten werden, op voorstel van den academischen senaat, oenigo vrijheden verleend, die aan andere academiën gegeven werden, waartoe vooral behoorden vrijdom van belasting op wijn on bier, mits zij bij den rector als zoodanig waren ingeschreven. Ook werd den senaat,gedurende eenigen tijd het recht toegekend ter beslissing van geschillen tusschen studenten onderling.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's