Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 9

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Leuvensche universiteit ten antwoord gaf op den conscientiekreet der 16e eeuw en wat zij deed, toen de volle eisch van Gods Woord aan het licht kwam en overal gepredikt werd. Immers was zij in die dagen een van de beroemdste universiteiten der wereld, waaraan meer dan 6000 studenten studeerden. Bovendien was hare beslissing voor ons vaderland van groote beteekenis. De Leuvensche universiteit trok, van het begin des. optredens van Luther af, partij voor den paus en de hiërarchie en tegen de Hervorming. Daarom werd zij een deimachtigste bolwerken van de Roomsche leer. Dit kon echter niet verhinderen, dat de Hervorming doorging. Wel niet overal, waar men dat verwacht en in beginsel aanschouwd had, maar toch over een groot deel der Christelijke kerk. I n de Nederlanden vierde de Reformatie hare eerste triumfen in de zuidelijke provinciën, niet verre zelfs van de Leuvensche universiteit, doch later ook in de noordelijke. Het gelukte echter het pausdom het eerstgenoemde deel des lands weer onder de hiërarchie terug te brengen; maar het noorden, ons vaderland, bleef het kleinood bewaren. Het gevolg hiervan was, dat dit ook het meest te lijden had van den haat en de vervolging van het pausdom en zijne handlangers, Filips I I en Alva. Duizenden stierven op het schavot en duizenden trokken hunne erve uit, om elders een schuilplaats te zoeken. Hadden echter de vijanden der Reformatie zich tevreden gesteld met ketterjacht en het dooden der geloovigen, het verzet zou lijdelijk gebleven zijn. Doch zij gingen verder en tastten de maatschappelijke en staatkundige rechten en vrijheden der Nederlanders aan. Daaruit is dadelijk verzet geboren tegen Alva en zijn aanhang, hetwelk in de geschiedenis onder den naam van tachtigjarigen oorlog bekend is geworden, zeker niet zonder de stille hoop, dat de koning nog tot andere gedachten zou komen. Wij kunnen niet lang stilstaan bij de geschiedenis van dezen opstand tegen Spanje en Spaansche opperheerschappij. Daarom herinneren we slechts kortelijk aan de talrijke pogingen, door prins Willem van Oranje en zijne broeders aangewend, om ons vaderland van Alva en het Spaansche juk te bevrijden. Ook de Geuzen lieten zich niet onbetuigd in het zoeken en aangrijpen van middelen om het benarde Nederland in de kracht des Heeren te redden. Doch van het een en ander gelukte niets, voordat het 's Heeren tijd was. En toen kwam de reddingonverwachts en met spoed. BrieÜe en Ylissingen waren de eerste plaatsen, die den Prins van Oranje, in plaats van Alva, als stedehouder van den koning in Holland en Zeeland erkenden. Tal van steden volgden hun voorbeeld, zoodat binnen korten tijd

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's