Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 36

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

voor geheelen ondergang te behoeden. Met dit al zou hij in zijn pogen niet geslaagd zijn. Maar God sprak tot Napoleon: „Tot hiertoe en niet verder", en wierp hem van zijn hoogen zetel af. De Nederlanden werden van den dwingeland, van het Fransche juk, bevrijd. De Prins van Oranje keerde terug en werd uitgeroepen als koning van Nederland. Een zijner eerste regeeringsdaden was, de Utrechtsche hoogeschool uit hare vernedering op te heffen en haar don rang van hoogeschool te hergeven. In 1815 word ook haar een nieuwe organisatie geschonken.

DE HOOGESCHOOL TE

GRONINGEN.

Nauwelijks waren Groningen en de Ommelanden door prins Maurits van het Spaansche juk bevrijd, of de magistraat der genoemde stad was er op bedacht (1595), het onderwijs zóo in te richten, dat de leerlingen bekwaam werden gemaakt om de hoogescholen te bezoekon; ja, op den landdag van 15 December 15% werd zelfs een voorstel gedaan tot oprichting eoner academie. Doch daar do oorlog nog voortduurde, stelden do Staten der provincie zich voorloopig tevreden met betrekkelijk groote sommen ter beschikking van onvormogende studenten te stellen. Doch den 15den Augustus 1B12 werd ter Statenvergadering de voorslag gedaan „tor oprichting van een college van eenigo faculteiten, waardoor de jonge jeugd en hare studiën te beter gevorderd en vele onkosten bespaard mogen worden". Dit voorstel echter was niet alleen uitvloeisel van het verlangen om hot hooger onderwijs te bevorderen. Daar kwam hier niet weinig jaloerschheid op Leiden en Franeker bij, hetgeen reeds vroeger de Staten had geleid tot het besluit, dat do jongelingen, die buiten de Nederlandsche gewesten gingen etudeeren, meer geld zouden krijgen dan die binnen deze landen bloven. Doch hoe dit zij, de Staten namen den voorslag aan en bepaalden, dat dezo zaak op den eerstvolgenden landdag aan de orde gesteld zou worden. Ook de landdag toonde zich zeer ingenomen met het plan en bepaalde, dat te Groningen opgericht zou worden een provinciaal college, hetwelk bestaan zou uit vijf professoren, „wezende vrome, geleerde en vermaarde mannen, door stad en land op zakere commissie on instructie te kiezen, als nl. in de theologie, de rechten, de medicijnen, de geschiedenis, de wijsbegeorte on de wiskunde". Voorts, dat over dit college Cuniversiteit) vier personen tot inspecteurs zouden benoemd worden. Eindelijk, dat de kosten der hoogeschool zouden godekt worden door de „kloosterinkomsten". Daarop werd

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's