Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 49

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 49

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

47 Nu is h e t verder het ambt der geloovigen o m , wanneer het ambt Zózeer o n t a a r d d e , dat het ontvangen van het avondmaal uit de jenden van den eigen Bedienaar des Woords onmogelijk wordt gemaakt , — bij de bediening des Woords die des Avondmaals in te stellen. Immers de gemeente mag niet nalaten op gezette tijden den dood des Heeren te verkondigen, tot dat Hij komt. Ook dit werd gevoeld in de jongst verloopen jaren, doch nu ging men ten eenenmale ongeoorloofd te werk. Vergetend, dat der gemeente de Sacramenten zijn, e n niet eener «roep; dat het Sacrament moet heilig gehouden door de tucht, liet men in de evangelisatie-lokalen predikanten van elder s komen om daar a a n de voorstanders dier zaak het bondszegel uit te reiken. Somtijds werd door de H.H. Commissieleden van het locaal aan dezen en genen toegelaten of verboden, m e ê aan te g a a n ; soms werd alles overgelaten aan ieders willekeur . . . Dit waren diep zondige toestanden en kweekten verlamming der conscientie bij streeling van 't gevoel en eigenwilligen godsdienst, zeer nadeelig ! Hier kwam bij , dat men avondmaal en doop uiteenrukte uit inschikkelijkheid voor Je Synodale reglementen. Daarom dreef de vreeze Gods voorzichtiger geloovigen er toe , om toch hun ambt op te nemen en bij den dienst des Woords voor de kerk te voegen den dienst der Sacramenten. Wel begon men, om in genabuurde kerken het gebod der Sacramentslering te volbrengen , doch zoodoende liet men zijne kerk onbarmhartig m haar verval. Ook kon dit slechts door enkelen geschieden ; de ouden en zwakken bleven zoodoende verlegen. Op verschillende plaatsen vermenigvuldigde het getal der ongedoopte kinderen en ontwendde men 8eheel aan het Avondmaal; zelfs aan de preek. Er bleek geen anderen weg ter gehoorzaamheid te wezen , dan in en naam en op gezag van den Koning der kerk , den ontaarden ambtsa gers aan te zeggen, dat men krachtens het ambt der geloovigen, jM gerechtigd en genoopt gevoelde , om met de gemeente zich van nne vergadering af te scheiden en in 't midden der gemeente op r 'chten een nieuwen dienst des Woords en der Sacramenten, met e borende ambten , opdat het een reine predikatie des Evangelies reino bediening der Sacramenten naar den Woorde Gods kon zijn. n S hoopte m e n ; dat dit zou kunnen geschieden zonder scheuring ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 49

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's