Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 16

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

beviel de Eogeering niet, waarom zij bij den Senaat klaagde, vooral over het gedrag der studenten. Danaeus verdedigde dat. De aanwezige leden der Regeering vielen hierna tegen hem uit en verklaarden, dat zij „zich tegen de invoering der inquisitie van Genève met evenveel kracht (zouden) verzetten, als zij tevoren die van Spanje met de wapenen hadden afgekeerd". Danaeus trok zich dit zeggen zeer aan. En geen wonder, want het bewees, dat de heeren niet wisten, wat inquisitie was. Bewaring van de waarheid van Gods Woord en bestrijding van wat zich met dat AVoord in strijd toont, is geen inquisitie, en dat verlangde Danaeus. Kort na de bovengenoemde Senaatsvergadering verzocht de diep gegriefde hoogleeraar zijn ontslag, en niets was in staat hem hiervan af te brengen. Feller was de strijd, die in lf!04 aan de Universiteit begon. Do oorzaak is bekend. Hij liep over den grond onzer zaligheid, of hij nl. inonszelven te zoeken is, of in God, of in een samenwerking van God en mensch. Aan dit stuk hangen vele andere stukken : de voorbeschikking, do verdoemelijkheid der zonde, dobokeering, de zoenverdiensten van Christus, de volharding der heiligen. Al sinds eenigon tijd was do kerk ontrust door dezulken , die, tegenover de leer der kerk op deze punten, leeringen bekond gemaakt hadden, welko tot hot semi-Pelagianisme en andore ketterijen 1) terug moesten leiden. Doch deze geschillen waren steeds binnon kloiner kringen geblevou en beslist ten gunste dor kerkleer. Dit werd anders, toen Arminius, dio bekond was als een bestrijder van doleer der voorboschikking enz., in 1604 tot hoogleeraar te Leiden benoemd werd. De kerk te Amsterdam, wetende wie Arminius was, vorzetto zich bij monde van Ds. Plancius sterk tegen deze benoeming en gaf eerst too, nadat Arminius beloofd had niets tegen do kerkleer to zullen loeren. Wij twijfelen niet, of Arminius heeft gemeend, wat hij beloofde. lint bleek echter spoedig, dat het hom niot mogolijk was do belofte te houden. Het liep hier immers over do grootsto levensvragen. Bovendien deelde hij in de gunst dor politiekon; dus kon hij gerust zijn woord breken. Wij zullen de geschiedenis der Ilemonstrautsche twisten niet geheel ophalen. Slechts vermelden wij, dat er al heel spoedig, vooral in de provinciën Holland, Utrocht en Overijsel, een strijd ontbrandde voor en tegen Arminius en zijne stellingen, een strijd, die heviger werd, toen Arminius in 1609 overleden was en i) D e mensch niet d o o d , maar ziek. Hij w o r d t zalig d o o r G o d s genade, als hij die wil aannemen. Z o o leert het semi-Pelagianisme.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's