Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 34

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

heden. De kerk, die voor zijne Coccejaansche en kettersche gevoelens vreesde, was bang voor zijn invloed op de aanstaande dienaren des "Woords. De Staten verboden daarop hoogleeraren en kerkeraden binnen hun ressort, aangezien de kerkeraad van Franeker hem een waardig medelid van de ware Gereformeerde kerk, gezond in het geloof en zeer vroom en stichtelijk in zijnen wandel, verklaard had, over de zaken, rakende prof. Éoëll, niet meer te handelen, noch op den predikstoel noch in de catechisatie. Desniettemin was het Cartesianisme daarmee niet van de hoogeschool geweerd, zoodat nu en dan de herinnering moest hernieuwd worden, dat afwijking van de oude wijsbegeerte verboden was, totdat aan deze hoogeschool, evenals aan de andere, het Voetianisme werd opzijde gedrongen. Doch het Cartesianisme heeft niet alleen aanleiding tot oneenigheid gegeven onder de theologische en andere professoren. Zoo vinden wij gewag gemaakt van een strijd over de geestelijke goederen tusschen Voetius en den hoogle9raar in de rechten, Cyprianus Regneri ab Oosterga. Met hoeveel studenten de illustre school van Utrecht geeindigd is, weten wij niet; het getal schijnt echter niet gering geweest en spoedig zeer toegenomen te zijn, zoodat de Universiteit met een betrekkelijk groot aantal kweekelingen is kunnen beginnen. Over het ongeregeld gedrag der studenten vielen ook hier somtijds ernstige klachten. Ook in het buitenland had Utrechts universiteit een goeden naam, zoodat Engelschen, Schotten, Duitschers en Denen zich daarheen begaven. Het jaar 1672 is voor Utrecht en hare hoogeschool een zeer donker jaar geweest. De Franschen trokken Utrecht binnen en legden den ingezetenen zware lasten op. In dien tijd stonden de gehoorzalen ledig, omdat de studenten weggegaan waren, of werden in voorraadschuren voor den vijand herschapen. De professoren weken niet, maar waren toch gedurende eenigen tijd tot rusten gedwongen. Eerst na de groote vacantie begonnen zij weer hunne taak, ofschoon het krijgsrumoer aanhield. Eerst na den 13den November 1673, toen de Franschen weggetrokken waren, kwam de Hoogeschool weer tot haar vorigen bloei. Sinds ging zij kalm en ongestoord haren weg. totdat op het einde der 18de eeuw de twisten tusschen Patriotten en Prinsgezinden, die al de Nederlanders in twee kampen verdeelden, ook onder hoogleeraren en studenten oneenigheden zaaiden. Welke droeve gevolgen deze felle bitterheid en strijd tusschen zonen van hetzelfde land voor ons vaderland hadden, is

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's