Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 56

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 56

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

54 Zoekt gij met energie , met geloofsdrang het slapend ambt te wekken? Doet gij dit in ootmoed; uit schuldbesef ? Vermaant gij de verblinde of bange ambtsdragers met ernst, niet volharding ; in den Naam des Heeren ? Gij hebt het recht, gij hebt de macht om te vermanen. Uw ambt dwingt u ! Ook hebt ge het recht, als moedwillig uw' kerk de regeering n a a r Gods Woord wordt onthouden , uwe mede-geloovigen op te roepen om van de ontrouwe en hardnekkige practische verloochenaars v a n Christus' koningschap uw gemeente af te scheiden. Geen persoonlijke afscheiding staat u vrij , maar krachtens het a m b t aller geloovigen een optreden met autoriteit des Heeren en n a m e n s de k e r k , zoodat de kerk zelve optreedt in u en uw mede-lidmaten, en er afscheiding komt van de ontrouwe ambtsdragers of ontaarde ambten eenerzijds en — anderzijds de gemeente , het lichaam van Christus! — En waar deze scheiding kwam , werkt gij, mijn lezer, daar waarlijk mede met al uwe krachten, om nu voor die gemeente nieuwe ambtsdragers te verkrijgen en in te stellen den vollen dienst des Woords met alles wat er aan kleeft ? Ambtsdragers des Heeren zijt gij „in alles getrouw ?" Wee den ontrouwe, den roekelooze, die het hem gegeven talent in den zweetdoek begraaft! Christus zal rekenschap eischen. Welgelukzalig den getrouwe ; den man , wien het ernst werd , en die in zijne zwakheid Christus' kracht ziet volbracht. Zijner zal zijn het W o o r d : „kom in gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten, ga in in de vreugde uws Heeren/' H i j , die de rechte Profeet, immers de getrouwe Getuige is , daarbij de hooge Koning, de eerstgeboorne uit de dooden en Overste over de Koningen der aarde, mitsgaders de eenige Hoogepriester, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, make de Zijnen meer en meer tot Zijne Getuigen; daarbij tot Keningen en Priesters, Gode Zijnen Vader; opdat nu en in e e u w i g h e i d Hem worde toegebracht de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen, (Openb. 1 : 5 en 6.)

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's