Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 11

Bekijk het origineel

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 11

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

zeiden: de bewakers, door het classicaal b e s t u u r aangesteld, moeten verwijderd worden." Men ziet het d a t de „ a n t i - r e v o l u t i o n a i r e " professoren niet veel eerbied voor de gestelde m a c h t e n in den S t a a t toonen wanneer ze een commissaris van politie t r a c h t e n over t e balen om h u n „verwijderings-of uitwerpingsleer in toepassingt e brengen. Eveneens schijnt het ons toe minder in overeenstemming met de anti-revolutionaire staatsleer te zijn, wanneer we hen een poging zien aanwenden om den commissaris van politie, die een zeer moeielijke t a a k te vervullen heeft, „die in zijn ivij/c tegen heel ivat rustverstoring heeft te zorgen", in een belachlijk daglicht te stellen. Uitdrukkingen als de volgende: De commissaris s p r a k op zeer geagiteerde wijze een soort van rede u i t . . . r a a k t e steeds meer geagiteerd 1), kunnen wij onder de zoodanige rangschikken, die niet bij uitnemendheid geschikt zijn om den eerbied voor den drager van het gezag, den commissaris van politie, te verhoogen. Niet ten onrechte wordt dan ook in het Alg. Handelsblad (leze v r a a g gesteld en beantwoord. „Welk handhaver der orde en van h e t gezag in den S t a a t zou niet geagiteerd zijn, wanneer hij zag hoe een j o n k h e e r - 2 ) professor-volksvertegenwoordiger zoo hevig o p t r a d ? Het gebeurt niet eiken dag in een beschaafd land d a t professors zich door krijgslist meester maken van een gebouw, met behulp van paneelzagen er in doordringen, en vervolgens met (achter) staketsels, k e t t i n g e n e n sloten zich verschansen." Datzelfde orgaan h a d den Hsten J a n u a r i als zijn gevoelen te kennen gegeven: „met oneindig grooter gevaren bedreigt «leze ex-dominee dr. A. Kuyper onze maatschappij, onze vrijheden en instellingen, dan <le andere ex-dominee Domela Nieuwenhnis" en op .een andere p l a a t s deze zienswijze verkondigd: „De partij der k e r k b e s t o r m e r s deinst voor niets t e r u g . De zucht moedigen zelve worden medegesleept." Inderdaad, er I n s t a a t eene groote partij die, wanneer zij zich achter namen kan verschuilen, t o t dolzinnigheid k a n vervallen. Vooral op godsdienstig gebied. Is eenmaal het fanatisme opgewekt, dan moet men zich letterlijk op alles voorbereid houden. Een p a a r teksten b e v a t t e n dikwijls b r a n d 1) Eigen woorden van do heeron Rutgors en De Savornin Lohman en bestemd om onder de oogen to komen van de lezers eener courant, welke onder de hoofdbladen gerekend wordt. -) Hot blad vergeet den titel van oud-raadsheer te noemen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 19 Pagina's

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 19 Pagina's