Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 11

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

9 naar de Staten-overzetting ook alle priesters (24: 3) en Levieten (2 Kron. 31 : 18) *) in het ambt en wordt dit woord onmiskenbaar gebezigd in den zin van diensten, waarvan Hosabja en zijne 1700 broeders gezegd wordt, dat zij stonden over de ambten van Israël, n.1. over al het werk voor den Heere en tot den dienst des Konings. (1 Kron. 21: 30). In meer specialen zin komen ons de uitdrukkingen voor in Ps. 75: 3 „als ik het bestemde [ambt] zal ontvangen hebben, zoo zal ik gansch recht richten" en in Ps. 109 : 8 „Dat Zijne dagen weinige zijn en een ander neme zijn ambt (hebr. pekoedah, opzienersambt — of opzicht (Num. 4 : 15.) — De kant heeft zelfs hier: „of officie, opzicht, bediening", en spreekt van Judas: „wiens ambt of bediening aan Matthias gegeven werd." In het N. T. komt in den tekst der St. vert. het woord „ambt" nergens voor; wel in de &cw£teekeningen; en dan soms in den meer specialen zin van eenen „van Godswege opgelegden bepaalden dienst," vergl. b.v. Joh. 2 : 3. „Zoo noemt Christus Zijne moeder om aan te wijzen , dat hare moederlijke autoriteit, in zaken Zijn ambt aangaande, niet moest gelden, maar alleen Zijn Goddelijk beroep ," (wij zouden zeggen: alleen roeping rechtstreeks van Gods wege). Elders is sprake van het ambt der kinderen in den algemeenen zin van verplichting, opgelegd van 's Heeren wege. f ) Genoeg, om aan te toonen, dat in het spraakgebruik der Formulieren het woord ambt eenvoudig beteekent officie, functie, dienst, taak, opgelegd van Godswege. Het tegenwoordig spraakgebruik verstaat door ambten in staat en kerk iets anders , iets engers. P. LABAND in zijn beroemd werk: das Staatsrecht des Deutschen Reiches, geeft van het Staatsambt de volgende definitie: „ein durch das öffentliche Recht begränzter Kreis von staatlichen Geschäften." §)

..*) Wellicht ware deze plaats beter vertaald: want naar hunne trouw bewezen zg zich heilig in betrekking tot het heilige. t) Opmerkelijk is ook het spraakgebruik in de formulieren van bevestiging; daar wisselt ambt met dienst en werk en in de dankzegging wordt gewaagd van het ambt der ouderlingen en diakenen en daarna van »het ambt van een iegelijk waar bedoeld wordt het ambt aller geloovigen. §) D. i. een door het publiek recht beperkten lering vanstaats-dienst.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's