Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 40

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

38 bevestiging. Altijd wordt aan de gemeente medezeggenschap geg in de erkenning van ambtsdragers en lidmaten. Vóór de bevesti zoowel van beroepen Dienaren als gekozen ouderlingen en diaken moet onderscheidene reizen de „medebroeder openlijk worden gesteld om te vernemen of iemand wat hebbe, hetzij leer hetzij aangaande, waarom hij niet in zijnen dienst bevestigd worden Ook heeft de gemeente medezeggenschap in zake de toelating geloovigen tot den H. Doop en het H. Avondmaal. Voetius h hierbij aan: Hand. 10: 47. „Kan ook iemand het water weeren dat deze niet gedoopt zoude worden." Vandaar ook hierbij de af. kondigingen in 't openbaar, van die inkomen of wenschen te vertrekken met attestatiën. 3. Ten derde brengt men tot de bediening van het ambt aller geloovigen in zake de kerkregeering het kennisnemen van hetgeen in & eigen plaatselijke kerk of in andere kerken geschiedt en het medewet», ken met de speciale ambtsdragers tot het vereffenen van moeilijkheden, enz. Hand. 1 5 : 22 ; „toen heeft het den Apostelen met de ouderlingen en met de geheele gemeente goedgedacht," enz. Ook in zak kerkverband dus werkt de geloovige mede. Altijd in gew omstandigheden, geschiedt dit alles in aansluiting aan, en in sam werking met de speciale ambtsdragers. In de dankzegging na bevestiging van ouderlingen en diakenen wordt zoo uitnemend geduid , dat juist zich gaarne aan de goede vermaning der ouderlingen Ie onderwerpen en hen in eerete houden om huns ambts wille , een kwijten van het ambt aller geloovigen is. Evenmin dus darbisme als papisme! 4. Een vierde taak , die behoort bij het koninklijk ambt der geloovigen is om te waarschuwen en te bestraffen in den Naam & Heeren, waar men den broeder ziet zondigen. Wee hem, die zwflfl en niet, als met Christus' autoriteit b e k l e e d , de zonde verbiedt. Hi^ is het niet de roeping om het ijlings der gemeente te zegg« maar om eerst zelf dé ergernis weg te nemen en, eerst na inislukn van herhaalde poging, eischt de kwijting van het ambt aller geloof (en dit, omdat gij als lidmaat hebt voor den goej naam en den welstand der kerk), dat ge als aanklager optreed den kerkeraad. Aanklager der broederen te zijn is voor een o dig en teeder hart een harde zaak. Toch is het, waar de wa d e r

k e r k

t e

w a k e n

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's