Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 13

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE

HOOGESCHOOL

TE

LEIDEN.

„De Leidsche hoogeschool zal dén 8en Februari 1575 worden ingewijd." Dat was de korte inhoud van hetgeen men verscheidene dagen tevoren op aanplakbiljetten kon lezen en tevens kon hooren uitroepen in alle omliggende en saamverbonden steden en vlekken, tot het graafschap Holland behoorende. Den dag der inwijding zelve begonnen de overheid, de curatoren, de hoogleeraren met de gemeente des Heeren in de Pieterskerk, waar een der dienaren des Woords eene rede hield en den Heere aanriep om een zegen over de nieuwe stichting. Te negen uren trokken de vertegenwoordigers des Prinsen, de gedeputeerden van de Staten van Holland, de Regeering van Leiden, de hoogleeraars enz., achter een zinnebeeldige voorstelling van de vier verschillende faculteiten, naar het St. Barbara-klooster, op den hoek van de Yoldersgracht. Toen allen daarbinnen waren, hield de hoogleeraar in de theologie, Casper Coolhaze, eene rede over „de beteekenis der godgeleerdheid". De feestdag werd besloten met een feestmaal ten huize van jonkheer van Naaldwijck, op stadskosten. Met tien hoogleeraren begon de Leidsche hoogeschool. Zij waren Casparus Jansz. Koolhaesius. hoogleeraar in de theologie; Dierick van der Nyenburch, raad van het hof van Holland, Joost de Menijn, advokaat fiskaal van hetzelfde hof, en Cornelis Matthiasz. van Nijestadt, professoren in de rechten; Pieter van Foreest en Gerardt de Bondt, professoren in de medicijnen; Dr. Laurens van Oorschot, professor in het G-rieksch; Cornelis de Groot, professor in de wijsbegeerte; Nicolaas van Dam, professor in het Latijn. Uit deze lijst van hoogleeraren blijkt, hoe zwak de theologische faculteit was. Bovendien had Koolhaas zijn ambt slechts voorloopig aangenomen. Gelukkig kwam hierin verandering, toen Guilhelmus Fugeraeus, een Fransch predikant, tot hoogleeraar in de godgeleerdheid aangesteld werd en met hem Ludovicus Capellus. Dr. Oorschot keerde ook terug tot zijn medische praktijk, nadat Petrejus Tiara zijne plaats ingenomen had. Naast Van Nijestad kwam C. Grotius in de faculteit der rechten, terwijl Yan der Nijenburch en De Menijn naar hun werkkring teruggingen. Yan Dam werd hoogleeraar in de wijsbegeerte en zag zijne plaats als hoogleeraar in het Latijn door Basilius Pithopoeus ingenomen. De eerste ordinantiën voor het bestuur en de huishouding der pas gestichte Universiteit verschenen den 12en Februari. Duidelijk toonen zij, dat men zich het doel dezer stichting goed bewust was. Het stuk begint: „Alzoo door Zijne Excel-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's