Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 54

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 54

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

werd het oude college hersteld, maar den ouden bloei mocht de illustre school niet meer terugkrijgen. Ook met haar was het: „Sic transit gloria mundi". De oude inrichting werd in 1853 een gymnasium. NOORD-HOLLAND. AMSTERDAM.

Na den dood van prins Maurits was te Amsterdam de niet-Gereformeerde partij weer op het kussen gekomen. Van dezen invloed maakte zij gebruik, om den Remonstranten ruimte te maken en in het gevlei te komen, trots de plakkaten daartegen. Zelfs stelde men een Remonstrantschgezinden kapitein der schutterij aan. Het volk van Amsterdam, dat bijna geheel Gereformeerd was, verzette zich tegen het een en ander. Verscheidene schutters hadden zelfs bezwaar tegen het doen van een eed aan een kapitein, die iets ten nadeele van de Gereformeerde religie zoii kunnen laten doen. Het advies van de theologische faculteit van Leiden werd hierover ingeroepen en zij verklaarde de bezwaren rechtmatig. De magistraat, gesteund door prins Frederik Hendrik, trad daarna tegen zijn eigen burgers met geweld op. Hiermede was echter niet alles afgedaan. Leidens hoogeschool zou den toorn der overheid gevoelen over hetgeen een der faculteiten in haar oog had misdaan. Het plan om een doorluchtige school te A m sterdam op te richten werd gevormd en tegelijk sterker aangedrongen door hot denkbeeld, dat „de jeugd dezer stad in het algemeen te v r o e g , en eer zij eenige gronden van philosophie gelegd had, van de Latijnsche scholen naar de academiën gezonden werd, waar zij buiten het oog hunner ouders verviel tot ongebondenheid". Op het einde van 1629 werd door de Regeering besloten, een professor in de philosophie en de historie herwaarts te roepen, en in 1630, om twee hoogleeraren aan te stollen. Het Agnieten-kloosterkerkjo, op den Oudezijdsvoorburgwal, word in orde gemaakt, om er de lessen te houden. Het liep echter nog tot 1631, eer de doorluchtige school kon worden geopend; want de stad Leiden, beducht voor vermindering der hoogeschool ten harent, verzette zich bij de Staten tegen dat voornemen en weigerde in een aangevraagde belasting te bewilligen, indien het goedgekeurd werd. Amsterdam beweerde niets kwaads tegen Leiden in den zin te hebben. Eindelijk werd de uitspraak ingeroepen van twee gerechtshoven, die ten voordeel van Amsterdam uitviel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Christus, Koning ook op het erf der wetenschap - pagina 54

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 60 Pagina's