Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 8

Bekijk het origineel

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 8

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

6 den heer S t o r k en den inspekteur van politie, o m t r e n t hetgeen p l a a t s heeft gehad i n de kosterij van de Nieuwe Kerk. Wij l a t e n h e t hier volgen: De kommissaris deelt i n zijn beëdigd proces-verbaal mede hoe professor R u t g e r s t o t hem k w a m : „er op aandringende, d a t d e politie hem, R u t g e r s , in h e t gebouw van de Nieuwe Kerk adsistentie verleenen en d a a r u i t verwijderen zou twee vreemde, door onbevoegde wachters d a a r aangestelde personen ; „dat d e heer R u t g e r s o. a. b e t o o g d e : (dat) hij zich wel m e t een tal van m a n n e n zelf zijn vermeend recht zou kunnen g a a n verschaffen, m a a r d a t hij d a n ongeregeldheden d u c h t t e , d a t hij bij d i t geschil evenwel de t o e k o m s t donker in-, ja zeitfc een bloedbad te gemoet zag, en werd daarbij zoo a a n h o u d e n d op het verleenen van adsistentie aangedrongen, d a t wij, eensdeels om a a n h e t onderhoud een einde te maken en i n s t a a t t e zijn onze gewone werkzaamheden t e (kunnen) h e r v a t t e n , anderdeels uit beleefdheid 1) den inspekteur Marchand, die zich met de heeren R u t g e r s en de Savornin Lohman n a a r h e t c o m m i s s a r i a a t begeven had, den l a s t gegeven hebben zich n a a r genoemde kerk t e begeven en den aldaar aanwezigen personen van S m i t en van Oostendorp de v r a a g t e stellen, of zij a a n het verzoek van meergenoemde heeren om de Nieuwe Kerk t e verlaten al of niet voldoen wilden met uitdrukkelijken l a s t om, ongeacht den u i t s l a g hiervan, zich van iedere inmenging stiptelijk t e o n t h o u d e n . " Hierop volgt h e t verhaal van h e t met Smit en Oostendorp t e r u g k e e r e n n a a r de kerk, waar h u n door rlen kommissaris n o g m a a l s uitdrukkelijk werd meegedeeld, d a t zij zich niet ter wille van de politie behoefden t e verwijderen. De kommissaris kwam dus opnieuw in de kosterij en g a a t dus v o o r t in zijn proces-verbaal: „ d a t zich intusschen om ons heen geschaard hadden een a a n t a l personen, gekomen u i t de meerbedoelde 2) zijkamer, w a a r o n d e r dr. Kuyper, mr. Heemskerk, mr. Heineken, (le exsectiebrandmeester Meijer en zekere 3) Kater, een m a n van athletischen lichaamsbouw, welke laatste, met dr. Kuyper en j h r . L o h m a n , het hoogste woord voerende, op zeer norschen,

1) Wij cursiveeren. 2) Wij herinneren er aan dat wij kier slechts een uittreksel van het beëedigd proces-verbaal ter onzer beschikking haddon, 3) Dergelijke uitdrukkingen, zooals ook den letterlijken zin van het geheele uittreksel, moeten wij natuurlijk onveranderd en voor rekening van den kommissaris van politie laten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 19 Pagina's

Geschiedkundige getuigenissen en herinneringen omtrent de houding van Z. Excellentie Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, gedurende en na de overrompeling der Nieuwe Kerk te Amsterdam - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 19 Pagina's