Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 37

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 37

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

35 vrome , maar aan het Woord moet alles getoetst. Alle of genen -che p r a c t i j k , die nog zoo veelvuldig voorkomt ook onder proitanten wordt hier lijnrecht weêrsproken. Wel verre , dat het onbetamelijk zou zijn , is het juist roeping van Christuswege voor de leente om — niet de opzieners — toezicht te houden op de zui^ heid der leere en wèl te beoordeelen en te beproeven, hetgeen gezegd wordt — en het is met name de taak van de dieper ingeleiden in de H. Schrift om den leeraar tot ijzer te wezen, waarmede men ijzer scherpt. Hieruit volgt ook, dat, wanneer de geloovigen dwalingen opmerken in de prediking, zij van Christus' wege verplicht jjjn , dit in alle bescheidenheid en met hartelijke liefde den dwalenden leeraar onder 't oog te brengen, en , mochten persoonlijke , stille vermaningen tevergeefs blijken, dien Dienaar aan te klagen bij den kerkeraad. 2. Hier komen wij geleidelijk op een tweede taak in opzichte van het profetisch ambt aller geloovigen : de vermaning van den divalende IN 't geloove. Ieder lid van Christus' lichaam moet in den naam des Heeren vermanen en waarschuwen zijnen broeder, die in zieldoodende en kerkïenvocstende ketterij zich verwart. Dit is Zijn ambt. Rom. 1 5 : 14. „Doch, mijne broeders, ook ik ben verzekerd van u , dat gij ook zeiven vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen." 1. Thess. 5 : 11, 14. „Daarom Hrmaant elkander en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet; tn wy bidden u , broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kloinmoedigen, ondersteunt de zwakken!' 1 Bij het vermanen moet in de bediening van het profetisch •nbt aller geloovigen gevoegd worden het stichten en troosten door de ietiing des Woords in enger kring, in allerlei particulier samenzijn, I name in huis, op kantoor, in fabriek, enz. Dit is geen daad II

Rondere getrouwheid, neen , eenvoudig roeping. Hierin is geen «^verheffing; God zette daartoe hem , dien Hij aan het hoofd van «in en inrichting plaatste in het ambt. Verzuimt hij zijn plicht, 11 slaat hij schuldig aan ambtelijke ongehoorzaamheid. De vader 8 huizes, of — waar God hem weg nam — in zijne plaats de >CtJ er, zondigt tegen het profetisch ambt, wanneer niet eiken dag in

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's