Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 36

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

34 geloovigen hunne ambtelijke roeping in de kerk van Christus h e b b c j te vervullen. Allereerst moeten wij hier onderscheiden, en wel tusschen do wone en de luitengewone werking van het ambt der geloovigen Het werkt gewoon, wanneer de bijzondere ambten bezet zijn en hunne normale werking doen. Het treedt daarentegen buitengewoon op bij ontstentenis van het bijzonder ambt, ook bijaldien dit wel bezet is, maar slaapt of onU aardde. Handelen wij nu eerst over de gewone werking van het ambt der geloovigen. Drievoudig is als altijd zijne werking ook hier. Het doet dienst des Woords, der kerkregeering en der barmhartigheid. Profetisch, Koninklijk en Priesterlijk. I. Allereerst dus heeft het ambt aller geloovigen te maken met de BEDIENING

DES W O O R D S ; e n

wel:

1. Elk geloovige heeft als lid des lichaams Christi gezag en roeping om toezicht te houden op de prediking van het Woord. In 1 Cor. 1 0 : 15 schrijft de Apostel Paulus aan de „leden des lichaams Christi": „als tot verstandigen spreek ik , oordeel gij lictyeen ik zeg." De Heere Jezus zegt, dat „de schapen van den huurling zullen vlieden , overmits zij zijne stem niet kennen." Johannes roept zijne „kinderkens" toe : beproeft de geesten , of ze uit God zijn." (1 Joh. 4 : 1.) En wederom gelast de Schrift: (1 Thess. 5 : 21) „beproeft alle dingen, behoudt het goede ;" en elders (Phil. 1 : 9 en 10) dit bid ik God , dat uwe liefde nog meer overvloedig worde in < kentenis en alle gevoelen, (helder begrip), opdat gij de verschillende dingen beproeft" . . . . Opdat de geloovige d i t a m b t k u n n e vervullen, heeft hij recht en roeping, Gods Woord te onderzoeken, Schrift met Schrift vergelijkend, en te onderzoeken of ieder uitgesproken denkbeeld voortvloeit uit, en past in den gedachtengang des Woords. N» aan de overlevering, veel min aan eigen bevinding of opinie van dei« , igTi *) Men heeft dit maar al te zeer uit het oog verloren. In de kringen^ atscheiding meent menigeen, dat het ambt der geloovigen enkel geoetena WM bjj »'t zich afscheiden van de valsche k e r k i n onze kringen, dat het besw*£| »'t gaan doleeren." Kome men van deze schromelyke eenzijdigheid terug. ambt der geloovigen is zeer breed. Daarom de horizon verruimd, m broeders!

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's