Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 18

dogmatisch-practisch voorstel

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

16 En het liefhebben Gods „met alle krachten" in koninklijke heerschappij onder God over de Natuur , a c h , wat restte, waar Adam een rebel werd tegen zijn' God, een verleide door zijn slang , een slaaf van zijn Wederpart\jder, nu zijn Meester en Vader. Zoo werd dus door het verderf der menschelijke natuur de uitoefening van het ambt aller menschen ten eenenmale onmogelijk gemaakt ; wat er van overbleef was schim of caricatuur. God de HEERE echter moet naar Zijn scheppingsplan ontvangen den ambtelijken dienst van den mensch , dien eerstgeborene over alle creaturen. Hij liet zich dien dienst niet uit de hand slaan door Satan. De redelooze schepping zou in den mensch haar hoofd en koning behouden en de menschelijke natuur Gode de liefde blijven wijden met verstand en hart en krachten. De val overviel den HEERE niet. Van eeuwigheid stond in Gods Raad de tweede Adam gereed om bij de val des eersten in diens plaats als Eerstgeborene over alle creaturen op te treden en op Zich te nemen het ambt des menschen. Hij was van eeuwigheid gezalfd tot Profeet om Gods Naam ten volle te kennen en uit te jubelen; om priesterlijk de liefde des harten den Vader te betoonen; om als Koning den wille Gods in (dadelijke) gehoorzaamheid te doen en dies zich heel de natuur te onderwerpen en te beheerschen. Zoo nam dus de Zoon het oorspronkelijk „ambt der geloovigen" op zich. De Christus echter had meer te doen dan Gode toe te brengen wat de mensch had moeten doen naar zijn ambt. Zijner was de taak om uit die gevallen menschheid een wereld vrij te koopen en zóó te vernieuwen, dat die in het ambt werd hersteld en voor eeuwig bevestigd. Christus' taak is dus dubbel. De wet des mensehelijken levens te vervullen; daarbij in de plaats der zijnen den vloek dier wet te dragen en te overwinnen. Hier ligt het onderscheid tusschen de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Tweevoudig is dus Christus' ambt; deels gegrond in de menschelijke natuur als zoodanig; deels zich richtend op de ellende door de zonde. Zoo was Christus' profetisch ambt niet slechts om de deugden Gods te bewonderen en te verkondigen, maar in 't bijzonder den raad Gods tot zaligheid van zondaren bekend te maken; Zyn pries-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's