Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ambt aller geloovigen - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het ambt aller geloovigen - pagina 34

dogmatisch-practisch voorstel

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

32 hand in dit ambt kan deelen. Hierbij moet in het oog gehoude wat we boven op bl. 26 omtrent het onmededeelbare van Christ alleenwerkzaamheid ter verzoening hebben gesteld. Dat de N. T. kerk als zoodanig draagster is van het ambt, on" 't O. V. door de enkelen bekleed , blijkt klaar in i Joh. 2 : 26, oj Ook gij hebt de zalving van den Heiligen (d. i. van Christus) (omdat Gij in die zalving , in die verlichting met den H. Geest dj Hem als het Hoofd vervult, als Zijn lichaam deelt) weet gij tf dingen. En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u en gij hebt niet van noode, dat iemand u leere; maar gelijk dt zelfde zalving u leert van alle dingen , zoo is zij ook waarachtig is geene leugen ; en gelijk zij U geleerd heeft, zoo zult gij in ƒƒ blijven. De bedoeling des H. Apostels is deze: Onder 't O. V. wisten de profeten door bijzondere openbaring v.' dingen die het volk niet wist omdat ze nog niet geopenbaard war en die dus het volk van hen had te leeren , hunne woorden <r vangende als die van God; dit is nu niet meer zoo onder 't N. De kerk als zoodanig ontving den Heiligen Geest; en met Hem de schatten der wijsheid en der kennisse Gods. Christus heeft dec voor, meerendeels na Zijne opstanding den vollen Raad Gods v kondigd aan Zijne discipelen. De Heilige Geest gaf hun indachtig kende genade , en bestierde de Apostelen bij het beschrijven van „Woord van Christus." Dezelfde Heilige Geest leidt nu alle geloc vigen in die der kerke ten volle geopenbaarde Waarheid in. N als individu, maar als lidmaat der kerk weet dus de geloovige i dingen •— den ganschen weg-der zaligheid — en erkent hij nieniameer boven zich als profeet in O. T.schen zin. Hier is wat vroeger noemde het „algemeene priesterschap der geloovigen, zooals wij spreken : het AMBT A L L E R GELOOVIGEN. Van het oorspronkelijk ambt des menschen is dit onderscheid dewijl dat kennis droeg van, en roemde in God den Allerhoog Schepper, Wetgever, Koning; terwijl hier is de kennis van den* der zaligheid, voortvloeiend uit het genadeverbond, en de roepr om met dit licht andere menschen in den Naam en met het ff*

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's

Het ambt aller geloovigen - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1890

Brochures (TUA) | 59 Pagina's