Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 11

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

11 Herv. gemeenten , dan komt h u n zoo iets voor den geest van het valsehe muntstuk, dat wel met eenig edel metaal gemengd kan zijn , maar dat toch kennelijk te veel ander metaal bevat en te duidelijk een valsch stempel draagt, om het nog voor een wezenlijk muntstuk te kunnen uitgeven. E n eenmaal die valschheid der plaatselijke kerken ingezien hebbende , is de redeneering overigens kort en bondig. Dit heeft men o.a. duidelijk kunnen zien uit de zoo consequente brochure van Ds. LITTOOY , getiteld : „Is vereeniging overeenkomstig de concept-acte wenschelijk ?" I m m e r s , volgens artt. 28 en 29 der Belijdenis is het de plicht der geloovigen zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot die vergadering, welke de kenteekenen der ware kerk draagt. Den eenvoudigen zin van deze artikelen achten zij geldend voor alle eeuwen. Ook heden ten dage achten zij de ware en de valsehe kerk „lichtelijk te onderscheiden." De institutie zit naar hun beschouwing zoo vast aan het kerkelijk organisme, dat het zeggen: „wij zijn uit het instituut gegaan, maar nochtans in het organisme (der plaatselijke kerk) gebleven", den meesten hunner veel te dubbelzinnig of te spitsvondig toeschijnt. W a r e n nu de plaatselijke Herv. Kerken i n corporatieven zin v a l s c h , dan was er ook een nieuwe groepeering van"leden noodig, een nieuwe organisatie. Deze is i n '34 begonnen. God bewerkte ze door Zijn Geest. Bij gevolg hebben de Dóleerenden niets anders te doen dan dat werk Gods te erkennen en het verder mede op te bouwen. A l l e overweging die buiten dezen korten, d i k k e n , voor ieder mensch met gezonde zinnen waarneembaren kabel gaat, schijnt hun toe bewegelijke en onvruchtbare bespiegeling te z i j n , die maar liever moest gemeden worden , en die ook zeker zou achterwege gebleven z i j n , als er die fameuse denkers maar niet achter z a t e n , welke daar ergens i n het groote en grootsche Amsterdam hunne tent opsloegen en hun strijdkreten aanhieven. Zelfs vele der zachtst oordeelende broederen onder de Ghr. Geref. kunnen het maar niet anders inzien of de politiek en de wijsbegeerte spelen in geheel de beweging der Doleantie een hoofdrol. Zij mogen zich daarvan niet bewust zijn , maar het

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's