Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 42

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 42

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

42

i n het oog worde gehouden, dat het doel bljjft de reformatie aller kerken, en de grenzen der kerken niet gewijzigd worden." (H. 497.) W a a r l i j k , dat men zulk een uitspraak heeft gedaan i n een officiëele vergadering, dat men die ,geflatteerde", „openbaar leugenachtige," valsch-institutioneele en valsch-corporatieve grenzen i n de Doleerende kerken officieel heeft willen aanvaarden, verbaasde ons meer dan wij zeggen kunnen. W è l wisten of gevoelden wij van den beginne af, dat de Dóleerenden nooit de pretentie zouden laten varen van te zijn de eigen, organische, door God i n Nederland geplante en met Zijn Geestesinvloed door de vaderen gereformeerde k e r k , en dat zij daarom h u n wettig recht op de titels en goederen van die kerk ook nimmer zouden opgeven. W e l k goed gereformeerd belijder zou hun dat ook betwisten ? Verondersteld altijd, dat de Chr. Geref. dan ook nog voortdurend tot dit organisch geheel van de gereformeerde kerk der vaderen gerekend worden. E n immers tegen dit laatste is op redelijken grond niets i n te brengen. W a n t , als zelfs de „kerkuiteènscheurende" invloed van de organisatie van 1816 ( H . 417), en het volgen èn gedoogen van die organisatie tot aan 1 8 8 6 , dat oude verband niet heeft kunnen opheffen, dan kon zeker de afzondering der Ghr. Geref. op de basis der o u d e , beproefde belijdenis der Vaderen hen nog veel minder van dat organisch verband vervreemden. Integendeel, juist door de uiteenscheurende werking van de organisatie van 1816 voor een menigte belijders op te heffen, groeide het verband der Ghr. Geref. kerk met de kerk der vaderen steeds vaster. In de Heraut nr. 458 staat beschreven hoe het Gereformeerde ,volk des H e e r e n " als zoodanig zich openbaart. Daaruit kan men dus tevens z i e n , welke de merkteeken en zijn van het voortbestaan van het kerkelijk organisme: »Bjj hen (de Gereformeerden) bestaat metterdaad aansluiting aan de beginselen en aan het historisch verleden van onze kerken i n haar bloeitijd. »Bjj hen vindt ge usantiën en vormen voor de sfeer van geheel ons menscheljjk leven, die, historisch ontstaan, het Christelijk beginsel tot uiting pogen te brengen."

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's