Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 8

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

8 Immers , zoodra de nu dóleerenden geen gehoorzaamheid meer betoonden 'aan de Synodale besturen , en zich naar de Dordtsche kerkenorde gingen i n r i c h t e n , werden zij terstond feitelijk afgescheiden." De meeste C h r . Geref. die aldus spraken, zijn — dit nemen wij gaarne aan — hierin te goeder trouw. Zij meenen dat de kudde des Heeren schier alleen bij hen gelegerd i s , en daarom houden zij met een oprecht gemoed v o l : de Dóleerenden hadden bij ons moeten k o m e n ; over verbetering van het een en ander i n de kerkregeering, zooals b.v. over het „reglement van 1869" had men dan later wel kunnen handelen. Het is w a a r , soms sloegen zij een toon aan , alsof de Ghr. Gei ef. kerk geen dieper historische wortels had dan de draden die haar aan het gebeurde omtreeks '34 verbinden , en alsof haar ideaal hier op aarde reeds i n hoofdzaak bereikt ware. Dóch bij navraag bleek ons m e n i g m a a l , dat zulke schijnbaar voor menschelijk werk strijdende broederen door de gedachte beheerscht w a r e n , dat God de Heere in schier alles wat met de institutie der Chr. Geref. Kerk samenhangt, Zijne genade heeft verheerlijkt, zoódat zij het voor een verloochening van Gods werk h i e l d e n , als er ingrijpende veranderingen i n dien kerkbouw plaats zouden vinden. Gevolg hiervan W a s , dat zij reeds vóóraf, zonder nader onderzoek , alle kerkinstitutie en reformatie verwierpen, die niet geheel op de lijn van '34 lag. Dit is o.i. precies dezelfde fout, welke sommigen ziekelijk mystieken christenen aankleeft, met betrekking tot hun eigen bekeeringsweg, als zij dien i n allé bijzonderheden tot toetssteen voor het geloof van anderen willen maken. Met zulk een bekrompen opvatting moet geduld geoefend worden , en zij is in elk geval gemakkelijker te dragen dan de wilde en scherpe uitvallen van een paar welbekende C h r . Geref. schrijvers , die het maar steeds beschuldigingen laten regenen tegen de leiders der Dóleerenden, inzonderheid tegen Dr. KÜTPER. 1) n

1) Zoo -werd b.v. ergens in een blad gezegd, »dat Dr. K U Y P E R ' S onfeilbaar woord voor de Dóleerenden wet i s , " dat zjj »schermen met woorden en machtspreuken", dat dit »volkje" moet worden ,op zjjde geschoven" enz. In een ander blad lazen wjj b.v.: Er wordt druk gesproken en

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's