Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 17

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

i7 zijds de Dóleerenden weer zoo bevreesd voor een te oppervlakkig oordeel, voor het buitensluiten van vele geloovigen en voor het verkrijgen van ledige kerkvormen. Zij gaan dus bij de toepassing van dit goede beginsel op de kerkregeering wat uiteen, of liever, zij blijven op een afstand van elkaar, en slaan een verschillenden toon aan. W a n t de Dóleerenden zeggen tot de Ghr. Geref.: uw nieuwe kerkbouw droeg sints '39 en nog veel meer sints '69 een element , dat volstrekt geen uitvloeisel is van het groote werk Gods , in '34 begonnen ; neen , maar gij moet veel meer het organisch verband eeren , door God i n de kerk gelegd. (Zie 1 K o n . 1 9 : 1 8 ; Matth. 18 : 2 0 ; I Cor. 3 : 9 en 10 ; Ef. 3 : 17?»; Hebr. 5 : 1 2 ; Openb. 2 : 1 2 — 1 5 . 24 en 25) ; gij vat ook de artt. 28 en 29 onzer Belijdenis te letterlijk o p ; vele gereformeerde vaderen deden het kennelijk anders ; bovendien moeten de veranderde levenstoestanden i n aanmerking genomen worden ; thans is niet zoo „lichtelijk" te weten waar de ware kerk is gelegerd. E n omgekeerd zeggen de Ghr. Geref. tot de Dóleerenden : wij erkennen volgaarne het werk Gods ook onder u begonnen , toen gij den Synodalen toestel i n het Genootschap liet v a r e n , maar wat gij noemt het vasthouden aan een bestaande historische , door God verwekte organisatie, — noemen wij slechts het vasthouden aan een menschelijke organisatie, d i e , gelijk zij zich nu voordoet, voor een groot deel slechts bestaat krachtens de oprichting van het Genootschap van 1816/52; een zondigmenschelijk gewrocht, dat met al zijn noodlottige vruchten zooveel mogelijk moet worden verworpen ; afsnijding van de reglementen van het Genootschap is niet genoeg; ook de kerkelijke gemeenschap met de zondaren die de Synodale Hiërarchie blijven gehoorzamen , moet verbroken worden. Zij beroepen zich hierbij op vele Bijbelplaatsen, a l s : E x . 3 3 : 7 ; II K r o n . 19 : 2 ; Jes. 5 2 : 11 ; Ézechiël 1 0 : 1 8 ; 11 : 2 3 ; 39 : 2 5 ; 43 : 4 ; II Cor. 6 : 14 v.v.; G a l . 1 : 8 en 9 ; Titus 3 : 10 ; II J o h . : 10 ; Openb. 1 8 : 4 ; alsmede op de letter van de artt. 28 en 29 der belijdenis , die naar zij meenen ook toepasselijk en bindend is voor onzen tijd 1).

1)

Zie Petahja, 3e jaargang, no. 12. 2

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's