Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 34

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

34 geestelijke staan.

band

tusschen de gemeenten er even

góed om be-

E v e n w e l , al ontvluchten de gevoelige christen, de scherpzinnige theoloog en de praktische staatsman i n Dr. K. als om strijd de Staats- en Volkskerk, men meene daarom niet, dat hij als kerkhervormer geen zeer hooge idealen zoude stellen. N e e n , telkens bracht hij sinds 1886 zijn lezers onder de aandacht, dat hij volstrekt geen lust heeft i n een Sectarisehe, Labadistische afzondering, maar dat hij , wel verre van met zulke eigen clubjes of kringetjes voldaan te z i j n , het de roeping der Dóleerenden acht om steeds het oog gericht te houden op 's Heeren kerk i n haar geheel, en om inzonderheid aan alle achtergebleven kerken en personen in het Genootschap, die nog maar eenigszins te benaderen z i j n , de helpende hand toe te s t e k e n , of het den Heerë behagen mocht om ook die broeders eh kerkelijke kringen tot gehoorzaamheid aan h u n wettigen Koning terug te brengen. „Geen klauw mag achterblijven", — zoo heet het i n de Heraut no. 465 — „Alleen de Belijdenis mag saamvergaderende macht wezen, en waar de belijdenis op de lippen en i n het leven is , daar hooren we onlosmakelijk s a a m , daar en daar alleen is de kerke onzes H e e r e n " . — „Er moet zoolang gesproken en geschreven en gewreven en gewerkt tot i n ieders oog de Hiërarchie onhoudbaar w o r d t , . . . en daarom wat nu optrekt is nog slechts een kleine voorhoede, die haar eigen werk en roeping heeft, gelijk ook de vroeger aangegrepen broeders Gods raad tot vrijmaking der kerk weer op hun wijs gediend hebben" ( H . 476). „Men bedriegt zich in zeer hooge m a t e , indien men waant, dat de tegenwoordige kerkelijke beweging eindigen kan met de losmaking uit het genootschappelijk verband van een klein aantal kerken. W i e i n zijn kortzichtigheid zoo oordeelt, verzuimt tot i n den wortel der zaak i n te gluren." ( H . 481). „Het woord separatie misleide dus niet. O , ongetwijfeld alle reformatie begint met separatie. Zonder separatie is er geen actie. ( M a a r : ) .Dagen en tijden van „afzondering" dragen de

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's