Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 5

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De algemeene toestand van de in den loop dezer eeuw uit het Hervormd Genootschap ontkomene kerken heeft, zoo onze indruk de juiste i s , tegenwoordig op vele plaatsen iets mats en gedrukts. J a , het is ons soms , als speurden wij in onze kerkelijke wereld iets van die twijfelachtige, onvertrouwbare r u s t , die ook in een particuliere huishouding na felle uitbarstingen van verdeeldheid en twist het hart zoo benauwen kunnen. E r is overvloed van werk in de kérk. O m iets te noemen , er diende nader gehandeld te worden over de uillegging of aanvulling van sommige punten in de belijdenis ; de kerkenorde van Dordt moest naar de tegenwoordige tijdsomstandigheden gewijzigd w o r d e n ; men diende nauwkeuriger uit te maken in hoeverre de Doop van de Genootschapsafdeelingen voortaan zal kunnen en mogen erkend worden ; er behoorde verband gelegd tusschen de theologische faculteit der Gereformeerde Hoogeschool en de gezamenlijke Gereformeerde kerken , de diaconale -werkzaamheden dienden beter afgebakend en omschreven te worden. Gezwegen nog van de zoo noodige uitbreiding van het werk der zending onder de heidenen. Gezwegen ook van wat er i n ons eigen land zoo broodnoodig is te doen tot stuiting van de werken des ongeloofs en ter bevrijding van hen die nog onder het juk der kerkelijke dienstbaarheid gezeten zijn. Maar i m m e r s , men gevoelt h e t , daar ligt iets in den weg. De harten zijn niet rustig. De aandacht is niet bestendig genoeg op al die groote belangen van Gods K o n i n k r i j k , op het heil van onsterflijke zielen gericht. Voorwaar geen wonder. E r is toch kerkelijke verdeeldheid onder de zonen van hetzelfde huis , en dit beteekeht voor de Nederlandsche Gereformeerden nog iets anders en iets meer dan verdeeldheid tusschen de belijders van den Christus in het algemeen. Hoe nauwer men aan elkaar verwant is , des te dieper schokken brengt zulk een verdeeldheid teweeg. Hier denken wij aan hetgeen de heer Prof. VAN V E L S E N kort geleden schreef: •» Onberekenbaar groot is het nadeel dat (de Gereformeerden) veroorzaken indien zjj met elkander niet i n vereeniging leven. Laat mjj slechts op één geval wfjzen. Alle geloovigen houden menigmaal het Avondmaal des Heeren , als eene heilige

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's