Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 9

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

9 Gelukkig echter oordeelen verreweg de meeste Ghr. Gereformeerden zoo hard en zoo onbroederlijk n i e t , maar houden het er veeleer voor dat de Dóleerenden het welzijn van Christus' kerk beoogen , en daarvoor noch tijd , noch geld , noch moeite ontzien. Doch met dat al blijft dan toch bij velen van die bezadigder en zachtaardiger lieden de aanklacht bestaan , dat de Dóleerenden in een bedenkelijke dwaling verkeeren ; dat zij na '86 zich wel dicht bij de rechte lijn bewegen, maar nog niet er op; dat hun theorie en hun praktijk elkaar niet dekken , daar zij i n theorie beweren nog in de kerk te z i j n , terwijl zij feitelijk tot een andere corporatie behooren en er dus uit zijn ; en dat alzoo door hen reeds lang het einde weegs had moeten zijn afgeloopen, dat hen nog van de G h r . Gereformeerden scheidt en onderscheidt. geschreven over de vereeniging tusschen de nieuw- en de oude afgescheidenen. Maar bedriegt mjj niet alles wat er zoo al omgaat, dan zullen wjj er vooreerst nog niets van zien komen, tenzjj dat de Chr. Geref. Kerk een zelfmoord bega en Gods werk verwoeste, om alzoo in-het politieke plan van Dr. K U Y F E B te passen" . . . . „Met al de koelheid van de kansberekening gaat Dr. K U Y P E R zjjn weg en ziet het >verdeel en heersch" i n beginsel reeds vruchten dragen". Wederom i n een ander blad stond kort geleden te lezen: »Dr. Kuyper houdt van nietigheden, precies als alle andere menschen die den kemel doorzwelgen en de mug uitzuigen. Scheuring, scheiding , twist en verdeeling tusschen de kinderen Gods maken, bestendigen en verergeren, dat is geen zonde, daarvoor is men blind. In allerlei jjdele pocherij zich verloopen, dat ziet men niet als zonde aan; neen dat kan er ongemerkt door; maar zjjn biljet niet invullen naar de zienswijze van Keizersgracht 162, dat zou een groot kwaad zijn." Is dit nu op Christelijke en Gereformeerde wj}ze de waarheid i n liefde betrachten en den broederen broederljjk hun vermeende fouten aanwijzen, öf is het rechtstreeks zondigen tegen het negende gebod? (Zie de 43e Zondags-afd. H . C.) Naar onze overtuiging: het laatste. E n hoe het verbreiden van dergeljjke ruwe beschuldigingen op den duur zal kunnen passeeren zonder toepassing der kerkeljjke tucht, zien wij niet wel in. Hoe dit zü, geen Christen, als hg i n een normale stemming verkeert, zal kunnen ontkennen, dat zulk een taal i n hooge mate onstichtelijk en verontrustend i s ; ook hopen w i j , dat de schrijvers zeiven er bjj nader inzien berouw over zullen gevoeld hebben, te meer daar zjj op deze wjjze een smet wierpen op geheel de kerkgemeenschap waartoe zjj behooren. Immers, wie voor 's Heeren erfdeel en niet voor eigen overwinningen strjjdt, behoort dit i n het geloof, met kalmen zin en geestelijke wapenen te doen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's