Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen moed verloren! - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen moed verloren! - pagina 10

Nog een woord over de hereeniging der wezenlijk Gereformeerde Kerken in ons Vaderland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 E n dit is zeer begrijpelijk. Vele C h r . Geref. hebben op den kerkdijken toestand een gansch ander oog dan de Dóleerenden. Het jeugdiger geslacht is opgegroeid in eene k e r k , die zich zeer zelfstandig i n ons land heeft gevestigd 1) en i n eigen en anderer schatting een wellicht voor altijd afgezonderde corporatie vormt. Zij zijn van jongs af gewend aan de l e e r , dat de Herv. Kerk, zoowel plaatselijk als over het geheele land , valsch is. Ds. B E U K E R schrijft hiervan i n de Vrije Kerk: »Dat er plaatseljjke Gereformeerde Kerken konden bestaan i n eene kerk, waarin het collegialistisch kerkrecht en kerkbegrip was belichaamd, konden de vroegere afgescheidenen niet begrijpen, wjjl zjj znlke locale kerken alleen denken konden i n eene k e r k , waarin het presbyteriale systeem van kerkrecht en het Gereformeerde kerkbegrip was gerealiseerd. ,Dat de eerste Afgescheidenen de plaatseljjke kerken van de Herv. Kerk niet als ware Geref. K e r k e n , maar als collegialistische afdeelingen beschouwden van de Herv. K e r k , bljjkt duidelijk uit den eisch der individueele afscheiding, dien z§ van af het begin aan de leden der Herv. Kerk hebben gesteld " 2) W e l ontkennen deze C h r . Geref. n i e t , dat er zoo vóór als n a 1886 nog vele geloovigen i n de Herv. Kerken waren ; maar i n haar geheel dragen zij toch in hun oog een valsch beeld, doordien zij valsch geïnstitueerd zijn. I m m e r s , deze kerken wandelen legen Gods geboden i n ; zij stellen het gezag van menschen boven het gezag van Christus , zij breiden buiten alle belijdenisverband haar corporaties willekeurig u i t , en zien het lijdelijk aan , of werken er rechtstreeks of zijdelings toe mede , dat vele ware belijders worden uitgeworpen; k o r t o m , zij kiezen i n gevallen van strijd tusschen Gods Woord en de reglementaire eischen, steeds voor de kerkdespoten; derhalve moeten zij in het oog der C h r . Geref. valsch heeten. Letten zij op de aldus verwereldlijkte menschenmassa's i n d e 1) Op blz. 21—30 van het zoo uitnemend werkje: »Stemmen der historie" door Prof. D. K. W I E L E N G A , uitgegeven i n 1888, kan men lezen hoe de Overheid daartoe dwong. 2) De Vrije Kerk:, jaarg. 1889. Dec.-afl. blz. 559. Wh' voor ons zien i n zulke definities en beschouwingen wel veel waars, maar houden ze voor te onvolledig.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Geen moed verloren! - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1890

Brochures (TUA) | 56 Pagina's