Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 34

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

34

publieke censuur. Want mag hij de geheele Kerk veroordeelen, als zij naar zijne meening kwalijk doet, dan mag hij ook wel zijn medebroeder veroordeelen op zijn eigen hand, zonder de Kerk daarin te kennen of er mede te moeien, 't welk regelrecht tegen Christus' oogmerk is en welke de onttrekking en vermijding van iemands gemeenschap stelt onder het vonnis der Kerk. ) Bedenking. Moet men hen, die ongeregeld wandelen, dan maar verdragen en ze niet afsnijden ? A N T W . Uit den stelregel : men moet in sommige gevallen verdragen, wat men niet bij machte is te veranderen, volgt niet, dat men dit in alle gevallen mag doen. Maar, dat men niet altijd doldriftig te werk moet gaan met het afsnijden, blijkt o.a. uit het voorbeeld van den Heiland, die judas duldde in den kring der Apostelen, en evenzeer uit de practijk der Apostelen. V R . 23. Hoe oordeelde Calvyn over de tucht? Tot het beleid en de bestiering van de discipline wordt ook voornamelijk vereischt datgeen 't welk Augustinus bedisputeert en verhandelt tegen de Donatisten, te weten, dat de gemeene lidmaten der Kerk ofschoon ze zagen dat de zonden en gebreken met zulken ijver en naarstigheid als 't behoort, door den Kerkeraad niet worden gestraft en verbeterd, nochtans daarom niet terstond van de Kerk moeten afwijken; dat ook de Herders zeiven indien ze naar hun hartelust en begeeren niet alles kunnen rechten en beteren wat krom en gebrekkig is, daaruit geen oorzaak moeten nemen om hunnen dienst neder te leggen of door eene buitengewone gestrengheid de gansche Kerk te verstoren. Want hetgeen hij schrijft is ten hoogste waarachtig, te weten dat die niet mag beschuldigd noch verdoemd worden, die met berispen betert al wat hij k a n ; of hetgeen hij niet kan beteren, met behoud van den band des vredes buitensluit en uitwerpt; of hetgeen hij met behoudenis van den band des vredes niet kan buitensluiten, door billijkheid misprijst en door sterkte en kloekmoedigheid draagt, 't Bewijs hiervan geeft hij elders: Want, zegt hij, de gansche godvruchtige reden en de wijze van de kerkelijke discipline moet altijd letten en zien op de eenigheid des Geestes en den band des vredes ; welke band de Apostel w i l dat wij b e w a }

')

idem i>ag. 13?, 100.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's