Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 26

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 26

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

26 Zoo was de Kerk van Efeze eene ware Kerk, hebbende Christus' tegenwoordigheid en wandeling in haar, lijdende om zijnen naam en niet bezwijkende (Apoc. 2 ) . E n nochtans had zij haar eerste liefde verlaten. Pergamus hield de leer van den Baal en van de Nicolaïten, en had den troon des satans onder hen. Thyatire liet door de vrouwe Jesabel de dienstknechten Christi verleiden. Sardis had den naam dat hij leefde en was dood. E n zoo was er veel in die Kerk dat zondig was. Derhalve kan eene Kerk van kwade zeden toch eene ware Kerk blijven, met een wettelijken, zienlijken kerkendienst, hebbende de macht van prediken en Sacramenten te bedienen, en kerkelijke discipline te oefenen, gelijk andere Kerken. Zoodat men zich niet van haar mag afscheiden, of wij moesten den kandelaar Christi en zijn wandeling en tegenwoordigheid uit het midden der gouden kandelaren willen verlaten. ) V R . 1 6 . Zijn er niet meer bewijzen uit het Nieuwe Testament ? A N T W . Z e k e r ! De Apostel noemt de Galaten „de Kerke C h r i s t i , " „Broeders," ( G a l . 1 : 2 ) , „die den geest hadden ontvangen door het gehoor des W o o r d s , " (Cap. 3 : 2 ) , „kinderen Gods door het geloof in Christus." (vs. 2 6 ) . Hij zeide, dat zij „geestelijk" waren ( G a l . 6 : 1 ) , en achtte haar alzoo een rechtgestelde Kerk, waarvan men zich niet afscheiden mocht. Want hij noemt haar zijne „kinderen, die hij wederom arbeidde te baren." E n hrj schreef aan haar als aan eene ware Christen-kerk. Nochtans waren onder hen die van Christus overgevoerd waren tot een ander evangelie ; die betooverd, zot en uitzinnig waren, voegende de besnijdenis en de werken der Wet tezamen met het geloof, en waren zoo van Christus en van de genade vervallen ; Christus was hun niet nut, z i j , l i e p e n te vergeefs, en waren wederom onder de wet en den vloek en niet onder Christus. ( G a l . 3 en 5). Derhalve is het niet geoorloofd zich af te scheiden van die Kerk om de zonden harer leden. Ook Paulus noemt die Kerk, die zoo vol gebreken was, x

]

)

Idem, pag.

444.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's