Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 36

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

36

lieden, die door den roem en, praal huns naams verstrikt zijn, öf geheel tot zich te trekken öf tenminste van elkander te scheuren ; en dewijl ze zijn opgeblazen door hoovaardigheid en uitzinnig door hardnekkigheid, listig om door lastering lagen te leggen, onstuimig door oproerigheid, zoo bedekken zij zich zelf met de schaduw van eene ongenadige strengheid, opdat niemand zou bemerken dat ze van het licht der waarheid ontbloot zijn. E n 't geen de Schriftuur beveelt door een gematigde kuur en genezing, met behoud der oprechte liefde en met bewaring van de eenigheid des vredes, te verrichten tot verbetering van de gebreken onzer broederen, dat trekken en gebruiken zij tot eene ongoddelijke scheuring en tot eene gelegenheid en oorzaak der afwijking. Aldus verandert de satan zich zeiven in een engel des lichts, terwijl hij bij gelegenheid kwansuis van een rechtvaardige strengheid, de menschen brengt tot eene ongenadige wreedheid, niet anders zoekende dan den band des vredes en der eenheid te verderven en af te breken, want als deze band onder de christenen vastblijft, dan w o r den al zijne krachten krachteloos om schade te doen, dan worden al zijne listen en strikken verbrijzeld, dan verdwijnen en verstuiven al zijne raadslagen die tot verwoesting waren aangelegd. 13. Voornamelijk beveelt hij ons aan te weten, dat de strafheid der discipline met barmhartigheid moet gematigd worden wanneer de verdorvenheid om te zondigen zich heeft uitgebreid over de massa. Want, zegt hij, de raadslagen waardoor men voorneemt zulk eene menigte van de Kérk van Christus af te zonderen, zijn ijdel, schadelijk en heiligschennend ; overmits zij goddeloos en hoovaardig w o r den en den goeden zwakke meer ontrusten dan den moedigen, booze verbeteren. E n hetgeen hij anderen aldaar gebiedt, dat heeft hij ook zelf getrouw in 't werk gesteld. Want hij klaagt in zijnen brief tot Aurelius den Bisschop van Carthago, dat de dronkenschap die zoo zeer in de Schrift verdoemd wordt, overal in Afrika ongestraft heerschte en in zwang was. E n hij raadt aan Aurelius een concilie van Bisschoppen te vergaderen, om daartegen een middel te beramen en in 't werk te stellen. Daarna voegt hij er bij : Mijns oordeels worden zulke zonden door scherpheid, door hardheid of door eene strenge wijze niet weggenomen ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's