Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 42

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 42

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

42

zelfs gesuspendeerde of gedeporteerde door een Synode) kan aanstellen, toewijden en bevestigen i n den Predikdienst en Herderlijke zorg, alsof hij met zijn Kerk independent (zelfstandig) stond en niemand in deze had te erkennen; indien er is te erkennen in de Kerk eene Synode en K e r kelijke regeerende macht uit veel opzieners te zamen, gelijk wij tot nog toe zulks in onze Kerk naar Gods W o o r d beleden en geloofd hebben, zoo blijkt genoegzaam, dat dit meer dan eene dwaling is. *) I d e m de D o l e e r e n d e n . Zij beriepen zich op „het ambt der geloovigen". Met name deden zij dit, die zich in Engeland afscheidden o m dat de Kerkregeering tegen het W o o r d was. In dezen volgen die Afgescheidenen de Brownisten en Independenten, die meenen, dat de heele macht om eene Kerk op te richten alleen is in eenige personen, die samen een verbond maken, en dat weinige personen, ja ook twee of drie zoo vereenigd mogen en kunnen een leeraar kiezen, en hèm bevestigen, zenden en afzonderen tot den dienst; voorts dat zij te zamen hebben de absolute (volstrekte) en opperste macht op aarde, hangende onmiddelijk van C h r i s tus af en van niemand anders, kunnende excommuniceeren (in de kerkban doen) zelfs haren leeraar, en hem afzetten, zonder dat iemand op aarde eenige macht heeft om hen te controleeren. Hier is ook een bundel van dwalingen. ) I d e m de D o l e e r e n d e n . V R . 29. Welke beschuldigingen brengen onze Vaderen verder tegen de Labadisten die g e h e e l van toepassing zijn op de Doleerenden ? Zij hebben het blijven der goede leeraars in de Kerk gelasterd en zwart gemaakt, als slechts voortkomende uit liefde tot gemak en tractement, uit menschenvrees, uit w e reldsgezindheid en niet uit eene teedere consciëntie en klaar oordeel, dat het hun niet geoorloofd was zich van de Kerk af te scheiden, alsof zij hunne consciëntie geweld hadden gedaan, en hunne beloften trouweloos hadden verbroken, waarop zij dan zware oordeelen over hen hebben uitgesproken en gedreigd. Zij hebben de goede Leeraars door hunne scheuring onder een kwaden en hatelijken naam ge2

*) -)

Koelman, pag. 279—281. Koelman, pag. 284, 285.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's