Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heilige Schrift, als Godsopenbaring - pagina 32

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Heilige Schrift, als Godsopenbaring - pagina 32

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

gebouwd heb? Hinkt ons tegen van menigen steen uit het Eufraatdal. In een zijner handschriften leest men: „Jaren lang, de zetel mijns koningrijks verheugde niet mijn h a r t . . . . In Babyion, gebouwen voor mij en ter eere myns naams bouwde ik niet. Betreffende de aanbidding van Merodach mijn God, ik zong niet zijn lof' — noch voorzag ik zijn altaren van offers." Zoo konden wij doorgaan en op vele andere zaken u wijzen. En wat antwoordt de moderne critiek op dit alles? niets — zij zwijgt; doch dat zijn wij gewoon; want wat tot verdediging der Schrift wordt gezegd — het wordt eenvoudig genegeerd of uit de hoogte weg als onwetenschappelijk geoordeeld. Nog een enkel oogenblik vraag ik uw aandacht om ons op Nieuw-testamentisch gebied te bewegen. G-etuigenisssen van den vroegsten tijd ontbreken niet om het ons te toonen, dat die geschriften werkelijk dagteekenen uit den tijd der Apostelen. Alle kerkleeraars, zoowel de strenge Irenaeus, als de kritische Clemens en Origens zyn het eens, dat de Nieuw-Testamentische geschriften dagteekenen uit den tijd der Apostelen. Zijn deze geschriften onecht, dan is geheel het Christendom een werk van bedriegery. Duidelijk geven die geschriften een afdruk dier eeuwen; zij geven de geheele maatschappelijke, burgerlijke, geografische en godsdienstige regeling aan. Dat dit zoo is hebben zelfs de oude ketters erkend. Duidelijk komt in het N. T. voor, de romeinsche overheid met de gestelde viervorsten; onmogelijk kon, waren het boeken uit lateren tyd door geleerd of ongeleerd geschreven, zelfs in kleinigheden zulk eene juist overeenkomende schets met de historie van dien tijd worden geteekend. Ook de indeeling des lands is gelijk Josefus ze beschrijft vóór Jeruzalems val. Dan is de geest der Nieuw Testamentische geschriften zoo hoog verheven boven de nietigheden der latere litteratuur over hetzelfde onderwerp. Denkt aan de zoogenaamde apocryphen des Nieuwen Testaments, die in beuzelachtige allegorien en bonte fabelen als een karikatuur afsteken bij de goddelijk schoone schildering van het N. Testament. Zelfs de taal en stijl wijzen het uit; grieksch met vele hebraïsmen. En wie kunnen de ver-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

De Heilige Schrift, als Godsopenbaring - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 36 Pagina's