Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 35

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

35 ren zullen, mits elkander verdragende; en als die ook niet wordt bewaard, zoo is het medicijn der straffe niet alleen te vergeefsch, maar het begint ook schadelijk te zijn, en over zulks blijft 't geen medicijn meer. Die dit, zegt hij, naarstiglijk bedenkt, die verzuimt in het bewaren der eenigheid de gestrengheid der discipline niet, en hij verbreekt den band der eenigheid niet door eene ongematigde bestraffing. Hij bekent wel dat niet alleen de Herders hiertoe alle naarstigheid moeten-aanwenden datergeen gebrek in de kerk blijve, maar dat ook iedereen met alle zijne krachten daarnaar staan en streven moet; hij verklaart ook dat degene die slof en nalatig is iri den boóze te vermanen, te berispen en te verbeteren, voor den Heere schuldig is, ofschoon hij hunne zonden niet toestaat, noch met hen z o n d i g t ; en indien hij een zoodanig persoon is dat hij den boöze van de gemeenschap der sacramenten kan afhouden en zulks niet doet dat hij in zulk een geval niet zondigt door eens anders maar door zijn eigen boosheid. Dit alles zeg ik, zegt en bekent hij w e l , maar niet tè min w i l hij ook dat dit alles zal geschieden met voorzichtigheid, 't welk ook de Heere van ons eischt, opdat het koren niet beschadigd worde, terwijl men het onkruid uitplukt. Daarna besluit hij uit Cyprianus a l d u s : Laat derhalve de mensen barmhartiglijk beteren, wat hij k a n ; maar hetgeen hij niet kan, met lijdzaamheid verdragen en met liefde bezuchten en beweenen. 12. E n dit zegt hij om der Donatisten korselheidswille, die Vermits zij in de Kerken eenig gebrek zagen, dat de Bisschoppen wel met woorden berispten maar niet door ban of afsnijding straften, (doordien ze geen hoop hadden dat ze iets door dit middel zouden winnen) tegen de B i s schoppen als verraders van de discipline zeer hevig uitvoeren ; en zich zeiven van de Kerk van Christus dóór eene ongoddelijke scheuring afzonderden. Gelijk tegenwoordig de Wederdoopers ook doen, die, daar ze geen vergadering voor Christus' Kerk houden dan die door eene volmaaktheid als van engelen alleszins blinkt en uitmunt, onder den dekmantel van hunnen ijver alle stichting verbreken en wegnemen. Dezulken (zegt Augustinus) zoeken niet uit haat tegen de zonden van anderen, maar uit lust om hunne eigen twistgierigheid te verzadigen, de zwakke ;

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Hoe oordeelt de Heilige Schrift en hoe oordelen de Gereformeerde Vaderen over scheiding en doleantie? - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 44 Pagina's