Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Na vijf-en-twintig jaren - pagina 38

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Na vijf-en-twintig jaren - pagina 38

Onderzoek van de geestelijke verschijnselen : Antwoord op "Na vijf jaren" van ds. P. Huet

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

wijden. E n ik kan hier plechtig verzekeren voor God en menschen, dat er noch door mij, noch door eenige vrienden

uit

mijn

kring,

die zich om deze banier geschaard

hebben, ooit iets is a a n g e w e n d wat niet te verantwoorden was

voor

I l c m , uit wien en tot wien alle krachten zijn.

W i j hebben

nooit iemand aangeroepen als den H e e r , en

wel

verre van geesten op te roepen is ons geleerd, zelfs

niet

door

trekken,

een

stillen wensch of bede iemand tot ons te

m a a r alleen vermeerdering van geloof, liefde en

heiligmaking te b e g e e r e n ; en terwijl wij bezig waren met kranken

te genezen of in het Evangelie te lezen, k w a m

dikwijls

het

de

voortreffelijkste onderwijs tot ons en waren

heerlijkste

ren

met

vrienden

bopaalde

ons nabij, die ons gezonden w a -

doeleinden,

naar

elks geestelijke be-

hoefte. W a t was hun hoofddoel juist g e d u r e n d e de vijf laatste j a r e n , die voor Da. H u e t zoo noodlottig zijn g e w e e s t ? — Onze harten to ontgloeien in vuriger liefde tot den H e e r en zijne heerlijkheid verkondigende, ons op te w e k k e n tot ernstiger

waakzaamheid

steunende

en

vertroostingen.

ons

en

kloekmoediger

strijd en ons

v e r k w i k k e n d e door tal van liefderijke

En nooit hebben zij hun hcmelsch

karak-

ter gcloochenstraft, altijd zich g o k e n m e r k t door verheven ongolonliefde, heid, ons

geduld in

hooge on

arbeid

wijsheid,

voorzichtigheid, gematigd-

t r o u w e zorgen dag en nacht, steunende en ziekte, doelende in al onze vreugd en

ons lijden. Wat

lastert dan een verdwaalde broeder van het diep

zondige

en afgodische, j a , het demonische der geestelijke

gemeenschap met onze zalige en heilige broeders en zusters ?

Wat

Bnoeft

hij van het echte, het ware licht, d a t

hij op het Spiritisme heeft laten vallen ! hij, die zich te-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 54 Pagina's

Na vijf-en-twintig jaren - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1891

Brochures (TUA) | 54 Pagina's