Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der Afgescheidenen en Doleerenden in strijd met de Heilige Schrift - pagina 30

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De leer en de practijk der Afgescheidenen en Doleerenden in strijd met de Heilige Schrift - pagina 30

Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman, Voetius en anderen

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

meirijks" opslaan. Hij zul daaruit iets geheel anders leeren. Mén <lenko slechts aan de afsnijding," de ban," do vloek" en de uitoefening der tucht in <le Synagoge," Joh. 9 : 22. Do Religie w a s ( i n I s r a ë l ) eensdeels veracht, anderdeels b e s m e t : aangaande de zeden, daarvan worden alom dieverijen, rooverijen, trouwloosheden, doodslagen en dergelijke booze stukken verhaald. En evenwel hebben de Profeten geen nieuwe Kerken opgericht, of opnieuw altaren gebouwd, waarop zij bijzondere offeranden voor zichzelven hebben geofferd: maar hoedanig de mensehen ook waren, dewijl zij nochtans overleiden en bedachten dat de Ileere zijn Woord onder henlieden v e r t r o u w d en de ceremoniën ingesteld had, door welke Hij aldaar gediend werd, zoo hebben ze in hot midden van de vergadering der goddeloozen reine handen tegen Ilum opgeheven. Voorwaar, indien ze hadden gemeend dat zij daardoor eonigszins verontreinigd werden, zij zouden liever honderd doodon hebben willen sterven, dan zich zeiven daartoe te laten medeslepen. Zoo w a s er dan niets anders, 't welk hen wederhield en verhinderde dat ze tusschen zichzelven en de vooroido Kerk geen afscheid maakten, dan de begeerte die zij hadden om de eonigheid te bewaren. Indien de heilige profeten er oen g e w e t e n s b e z w a a r van hebben gemaakt z i c h z e l v e n van de Kerk te vervreemden, om de zeer vele en zeer groote boosheden, niet van een of twee, maar bijna van 'I gehoele volk, zoo matigen wij ons zeiven te veel aan, als wij terstond van de g e m e e n s c h a p der Kerk durven afwijken, wanneer eens ieders zeden ou manieren met. ons gevoelen en oordeel, of ook met do Christelijke pvofessy en belijdenis niet overeenkomen. 1) Vu. 17. Ilestnndniel tle gml.vlienstoefening ouiler liet Oude Testament in vih/iijke inzettingen , ontlat nis die slechts werden onderhouden , er alsdan geen reden was lol, afscheiding'? En •,/j'n niet onder liel Nieuwe Testament alle dingen nieuw geworden, en, heeft Christus niet rum alle gelnnrigen, niaeht gegeven om errjerlijke personen Ie censureeren en run tle Kerk af te scheiden ? Was uiterlijke reinheid niet rtd.tlnendc? \ondat tle heiligheid teel een, rereisrhte utas om Hotte aangenaam te "ijn, maar niet. lot het iic: en eener Kerk 'i

1)

Oalvyn I V — I 18, 19.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

De leer en de practijk der Afgescheidenen en Doleerenden in strijd met de Heilige Schrift - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 52 Pagina's