Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 29

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 29

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

"

Doch is hei nu nut heel anders mei onzen Kcrkedienst? Toen er slechts ééne zichtbare Kerk op aarde, gebonden arm een tempel, altaar en .offer: niemand werd aan ooJc van haar gescheiden dan- alleen- door den dood. UXT.S

.;• .-Asrw. 1- Het is onwaar dat onder 't O. T. de uiterlijke betrachting, zijner plichten voldoende was om iemand een waar l i d ,-te doen zijn van de Kerk. Want doodslagers, echtbrekers, etc. moesten worden afgesneden en verbannen uit de vergadering des Heeren en hunne gebeden werden van God niet aangenomen naar -de wet van - Mozes ( N u m . 35 : 33, 34. Jes. 1 : 1 0 , 11. Jes. 6 6 : 3; 4 ) . Ook is 't onwaar dat alle godsdienst onder het N . T. zoo geestelijk is dat uiterlijke betrachting van uiterlijke belijdenis i n t N-. T. den belijder niet kerkelijk heilig maken en afzonderen van• eenig volk ...dat niet behoort tot de K e r k , want Annanias en diens •vrouw, en Simon Magus waren gedurende eenigen tijd uiterlijk heilig en onderscheiden van heidenen buiten de Kerk. door hun doop•' en belijdenis.. E n de spreuk Prov. 1 5 : Het offer fles goddeleozen is den Heere een gruwel, was alzoo even waar onder 't O. als onder 't N . Testament. Zoo zou dus moeten volgen, dat de offers van een goddeloos priester - geen inzettingen Gods waren en dat ze verontreinigden allen die met zoom priester i n dat offeren gemeenschap hadden. ' ,2. De Sacramenten van de Joodsche K e r k .waren i n hoedanigheid dezelfden als de onzen.: (Hebr.- 1 3 : 8 . 1 Oor. 1 0 : 1 . 2,3.- Joh. 6 : . 0 , 51. Coloss. 2 : 11, 12. Oor. 5 : 7 ) . Niemand, uitgezonderd misschien Papisten, "Wederdoopers, Arminianen en Socinianen, zal •overigens beweren, dat aangaande goddelooze menschen het- geibruik d é r sacramenten met een onheilig -hart ongeoorloofd was 'en hen daardoor geen leden van de ware K e r k maakte-, maar integendeel «gelijk Sodom en Gomorra" (Jes. 1 : 1 0 ) , en «gelijk de Mooren,- Bgyptenaren en Filistijnen.' ( A m o s 9 : 7. J e r . 9 : 26); »En dezulken werd verboden Gods verbond i n hunnen mond te nemeny dewijl zij zijne kastijdingen haten," ( P s . 50 : 16, 17) «hunne ge, heden--waren-een gruwel, dewijl hunne handen bloedig waren",: -"•'( J é s . " 1 : " 1 5 ) , «hunne offerhanden waren als het vermoorden van: * ••'een-mensch, en als 't • offeren van een hond" (Jes. 66 : 3 ) en zoo -waren al*de-middelen die zij gebruikten. •* Zoo-Christus dan was de Bruidegom-, Priester en Hoofd der :

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's