Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 14

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 14

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

li Hare b e d o e l i n g om langs dezen weg tot eenen heieren toestand, te geraken. Neem aan dat de Doleerenden in de keuze hunner middelen dweilen, zij hebben het toch goed met de kerk voor. Zoo spraken de Labadisten ook. V . a Brakel antwoordt hierop : Dit alles is maar een wakende droom, zoo riepen ook de Labadisten, maar hoe slecht loopt het met hen at! Men moet geen kwaad doen, opdat liet goede daaruit kome. Zoo wordt er geen getuigenis gegeven tegen de verdorvenheid der K e r k ; want het is tegen Gods ordonnantie, maar men geeft getuigenis van zijn eigen misvatting, inbeelding en scheurziekte. 1) Men zoekt herstelling door 't kaf van 't koren te scheiden: *Dws zou het kaf van het koren gescheiden worden; liet kaf zou verstuiven, en liet koren zou bijéénvergaderd worden, 't zij dat ze het kaf uitdreven, 't zij dat ze i n andere plaatsen vergaderden en goede predikanten beriepen, en zoo eene zuiverder K e r k hadden die als een stad op een berg, en als een licht op den kandelaar in Nederland zich vertoonde. E n indien men de Kerk niet wilde dulden, maar die vervolgde zoo kon men naar eene andere plaats of koninlsrijk vertrekken. 2) E n wat is hierop het antwoord'? De verbeelding van herstelling van de K e r k daardoor, is maar verbeelding, en inderdaad maar eene verstrooiing: Die met Mij niet vergadert die verstrooit. A l s de Heere zijne K e r k zal gebieden te herstellen, zoo zal Hij overvloediger Geest uitgieten i n zijne Kerk, of Hij zal een algemeenen Geest geven i n alle goede leden, om de ergerlijken uit te drijven, of zeiven uit te gaan, gelijk i n den uitgang uit Babel, en i n den beeldstorm geschiedde. Laat ons zoo lang wachten en onzen plicht doen i n de K e r k 3) Tegeniv. Maar ... God geeft over het afblijven schijnsel: want Hij geeft den zoodanigen eene zoete bevredigde consciëntie, een vrijen toegang tot den troon der genade cn meerdere kracht tegen hunne verd.wv.enheclcn, zoodat zij hunnen weg met blijdschap bewandelen. Dit is onwedersprekelijk, de ervaring leert het, en die zich onthou1) 2) 3)

W. a Brakel, B e d . Godsd. H . X X V — X X V I I I . a B r . Bed. godsd. X X V — X X V I I — 5 . id. —XXVIII—

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's