Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 39

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 39

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

43 natie e x u-ent den Formulierdier.st er. feestdag-houding, zoo hehben die afgescheidenen somtijds, i n plaats " i n aaiimoediging iiüj doen toekom 3:1, dar ik maar weeens mindere en geringere zaken l e e d . dat net had moeten zijn wegens het niet nitdeeien--des Avondmaals aan een hoop onwedergenorenen en proianen: en--dat ik nog verkeerdelijk bleef werken om de Kerk te Beformeeren, daar die onherstelbaar was: doch dat i k nu niets nuttigs zou kunnen doen, zoo ik mij niet afscheidde. alzoo cle Leeraars mij alles verhinderen zonden. Haar de Heere zij geloofd. t heef; mij niet doen wankelen, noch moedeloos gemaakt, mijn geringe arbeid is ook niet vruchteloos geweest; en mijne gelegenheden om door woord en pen te stichten zijn niet weinigen; mijn arbeidsloon is bij den Heere; Iaat hen en anderen daarvan oordeelen wat zij willen: scheiden w i l i k of zal i k niet. hoewel ik door cle Leerbaars mede bij de scheurmakers Labadie en Herder in hunne Synodale acta geteekend sta, en als zoodanig hier en daar vervolging van hen lijde. waarvan zij te eenigen dage aar. den Heere Jezus, die mij zoowel als hen gezonden heeft rekenschap zullen geven. Y B . 31. Nog meer ? :

Zij hebben vele nuttige instrumenten voor Gods Kerk merkelijk onnut en onbruikbaar gc-maakt, tot geen klein nadeel van -ie K e r k en hindering van Gods eer. Want eenige proponenten eri jonge Predikanten hebben zij tot. zich getrokken, en bij zich gehouden, welke bijzonder hadden kunnen dienen tot opbouw en Reformatie van cle Nederlandsche Kerk. 1) V T K 32.

Nog meer ?

-:

Zij hebben door die scheur te maken en de Kerk ais geen ware Kerk te verlaten velen geërgerd en-aanstoot gegeven-, daar des Apostels woord hun steeds i n cle ooren moest klinken: AVeest zonder aanstoot, te geven den Joden, en den Grieken en der .-gemeente Gods, 1 Cor. l o : 32. en dat woord van Christus: «W«e der wereld van de ergernissen; doch wee dien mensch door weiken cle ergenis komt, Matth. 18: 7. Is dit niet cle Papisten en anderen, die buiten onze Kerk zijn. te ergeren, dat men onze Kerk voor een Sodom en een Bdbel uitkrijt, eene Kerk, waar men uit moet gaan? Zuilen de lieden,die dit hooren. tot- cle belijdenis der Yfaax1)

Idem pag. 382—388.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's